Studium učitelství pro MŠ jako dialog praxe s teorií (CZ.1.07/2.2.00/18.0022)

Koordinátor projektu Mgr. Pavla Sovová, Ph.D. (KPG)
Cílem projektu je
– vytvořit kombinovanou formu studia Učitelství pro mateřské školy (na FPE ZČU je akreditováno toto studium pouze v prezenční formě), realizovat tři semestry nově zaváděné kombinované formy studia
– tímto typem studia řešit situaci nekvalifikovaných pedagogů mateřských škol (všech typů) v Plzeňském a Karlovarském kraji.
– výrazně posílit interakci a spolupráci edukační reality mateřských škol s akademickým prostředím,
– zvýšit kvalitu vysokoškolské výuky teoretickou reflexí praxe a především cestou rozvoje profesních kompetencí akademických pracovníků.
– vytvořit na základě akčního pedagogického výzkumu návrh metodiky na uznání výsledků předchozího vzdělávání, tuto metodiku experimentálně ověřit

Realizační tým:


Mgr. Pavla Sovová, Ph.D. - Koordinátor projektu

Ing. Libor Valeš - Finanční manažer

Mgr. Martina Beranová - Metodik projektu

Mgr. Šárka Káňová - Metodik projektu

Mgr. Milan Podpera - Vedení týmu MOPP

Zástupci kateder:

Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D. (KPS)

Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph. D. (KMT-T)

PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph. D. (KMT-M)

Mgr. Světlana Cozlová (KČJ)

PhDr. Štěpánka Lišková, Ph.D. (KHK)

PhDr. Rudolf Podlipský, Ph.D. (KVK)

Mgr. Ilona Kolovská (KTV)

PhDr. Jarmila Wagnerová, Ph. D. (KNJ)


KA č. 1 – Semináře k Učitelství pro mateřské školy

Výstup KA č. 1:

Pregraduální vzdělávání učitelů mateřských škol jako dialog mezi  teorií a praxí,

INSPIRACE PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ – Videosborník

Zásady a principy e-learningu

KA č. 3 – Přípravný kurz

Studijní materiály přípravného kurzu

KA č. 4 – Realizace studia

Rozvrh studia Učitelství pro mateřské školy.

KA č. 5 – Metodika

Výstup KA č. 5: Metodika ověřování profesní připravenosti