Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Projektové centrum
sipka
Podpora v rámci celého životního cyklu projektu
Od přípravy projektového záměru a nalezení vhodného dotačního titulu, přes poskytování konzultací při tvorbě a podávání projektové žádosti, po podporu při realizaci, kontrole a ukončování projektu.
Pomůžeme s přípravou projektu

realizované projekty

Projektové centrum - aktuální informace

29.06.2022

Řídicí orgán OP JAK dne 27. 6. 2022 vyhlašuje výzvu č. 02_22_004 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I, jejímž cílem je prostřednictvím individuálních projektů systémových (IPs) podpořit rozvoj řízení a implementace Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR 2021–2027 na národní úrovni (IPs NRIS3), zřízení Národního centra informačních služeb (IPs CARDS) a zřízení koordinačního aparátu pro implementaci iniciativy European Open Science Cloud v ČR (IPs EOSC CZ).

OP JAK

28.06.2022

Cílem Centralizovaného rozvojového programu je přispět k naplňování jednotlivých priorit stanovených ve Strategickém záměru ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021 a Plánem realizace Strategického záměru pro oblast vysokých škol pro rok 2023 a na ně navazujících cílů jednotlivých vysokých škol.

MŠMT

28.06.2022

GA ČR poskytuje na základní výzkum přes 4 miliardy korun ročně a každoročně podpoří stovky vědecký projektů z institucí napříč celou Českou republikou. Protože je pro ni důležitá zpětná vazba vědecké komunity, žádá agentura vědce ze Západočeské univerzity o vyplnění dotazníku.

GA ČR

13.06.2022

Záměrem LUAUS23 je výběr společných výzkumných projektů v kategorii základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, a to se zaměřením do všech vědních oblastí. Doba řešení podpořených projektů je stanovena na 3–5 let.

MŠMT

02.06.2022

Hlavním cílem programu je přispět k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky, které jsou zaměřené na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy.

TA ČR

02.06.2022

Vyhlášení prvních veřejných soutěží je naplánované v rámci rozpočtových možností na konec letošního roku. Hlavní výhodami programu jsou efektivita, pružnost a variabilita, načasování a propojení s unijními programy. Program SIGMA je navržený jako široce zaměřený nástroj na podporu aplikovaného výzkumu a inovací. Tato koncepce umožní naplňovat cíle národních strategií a zároveň pružně reagovat na aktuální problémy v oblasti výzkumu a inovací.

TA ČR

24.05.2022

Výzvy k předkládání návrhů v rámci programu LIFE 2022: příroda a biologická rozmanitost - 242 milionů eur oběhové hospodářství a kvalita života - 158 milionů eur zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se této změně - 99 milionů eur přechod na čistou energii - 98 milionů eur

LIFE 2022

18.05.2022

Předmětem této veřejné soutěže je podpora mezinárodní spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu prostřednictvím společných projektů českých subjektů podporovaných TA ČR a zahraničních partnerů s předpokládanou podporou zahraničních organizací. Hlavním cílem veřejné soutěže je zvýšit množství výstupů a výsledků v oblastech, které jsou perspektivní pro budoucnost zapojených zemí. Dalším cílem veřejné soutěže je rovněž podpora přenosu mezinárodních znalostí, sdílení dobré praxe a usnadnění pronikání na zahraniční trhy.

TA ČR

11.05.2022

Zaměření 18. ročníku soutěže o „Cenu města Rokycany“ je na vynikající přínos ve vědě a vývoji, tvůrčí činnosti v umění pro město Rokycany. Soutěžící musí splnit následující podmínku pro přihlášení: Vztah práce k Rokycansku

Město Rokycany

19.04.2022

TA ČR spolu s Ministerstvem životního prostředí informuje o přípravě 6. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, jejíž vyhlášení se předběžně plánuje dne 29. června 2022.

TA ČR

28.03.2022

Cílem programu je přispět k naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů výzkumu, vývoje a inovací v oblasti energetiky, které jsou zaměřené na zkvalitnění řízení v odvětví energetiky ze strany veřejné správy, nové technologie a systémové prvky s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění v praxi a také dlouhodobé technologické perspektivy.

TA ČR

28.03.2022

Technologická agentura ČR informuje uchazeče o připravovaných veřejných soutěžích a výzvách v ERA-NET Cofundech a Evropských partnerstvích v roce 2022.

TA ČR

14.03.2022

Společná výzva Kulturní dědictví, společnost a etika (JPI CH CHSE) má za cíl prohloubit porozumění vztahu mezi kulturním dědictvím – hmotným, nehmotným, digitálním a přírodním – a hlavními společenskými problémy prostřednictvím nadnárodních výzkumných projektů.

MŠMT

25.02.2022

NADACE ČESKÝ LITERÁRNÍ FOND přijímá žádosti o poskytnutí cestovních stipendií vědeckých pracovníků. Pro žádosti jsou vyhlášeny dva termíny, a to: pátek 18. 3. 2022 a pátek 2. 9. 2022.

Nadace ČLF

sipkaPříprava projektového záměru

sipkaNalezení vhodného dotačního titulu

sipkaPoskytování konzultací při tvorbě projektové žádosti

sipkaPoskytování konzultací při podávání projektové žádosti

sipkaPodpora při realizaci

sipkaPodpora při kontrole a ukončování projektu

Adresa projektového centra:

Veleslavínova 42, 301 00 Plzeň (kancelář č. VC 313a).

Máte dotaz k projektům? Ozvěte se.

© FPE ZČU 1948-2022 - tento web nevyužívá soubory cookies