Dějiny a literatura

Základní literatura:

Andrew, Ch., Mitrochin, V.: Neznámé špinážní operace KGB. Mitrochinův archiv. Praha 2001.
Bárta, M., Felcman, O., Belda, J., Mencl, M.: Československo roku 1968. 2. díl: počátky normalizace. Praha 1993
Bartošek, K.: Zpráva o putování po komuistických archívech. Praha – Paříž (1948 – 1968). Praha/Litomyšl 2000.
Benčík, A.: Operace “Dunaj”. Vojáci a pražské jaro 1968
Týž: Rekviem za Pražské jaro. Důvěrná zpráva o přípravě a provedení srpnové intervence Varšavské pětky v Československu 1968. Třebíč 1998.
Bílek, J.: Pétépáci aneb Černí baroni úplně jinak. Praha 1996.
Blaive, M.: Promarněná příležitost. Československo a rok 1956. Praha 2001.

Bílek, J.: Pomocné technické prapory 1950 – 1954. Vznik, vývoj, organizace a činnost..
Bradley. J. F. N.: Válka a mír po roce 1945. Praha 1994
Brod, T.: Operace Velký podvod. Cesta československých komunistů k moci v letech 1945-1948 I. Praha 1990
Brod, T.: Triumf a zkáza. Cesta československých komunistů k moci v letech 1945-1948 II. Praha 1991
Cílek, R.: Čas triumfu, čas pomsty. 1948 – 1952: Pohled do zákulisí politických procesů. Třebíč 1997
Drápala, M.: Na ztracené vartě Západu. Antologie české nesocialistické publicistiky z lete 1945 – 1948. Praha 2000.
Gaďourek, I., Nehněvajsa, J.: Žalářovaní, pronásledovaní a zneuznaní. Svědectví ještě žijících obětí stalinismu v českých zemích. Brno 1998
Hanzlík, F.: Únor 1948 výsledek nerovného zápasu. Tajné služby na cestě k moci. Praha 1997.
Hanzlík, F., Pospíšil, Jar., Pospíšil Jan: Sluha dvou pánů. Vizovice 1999.
Hanzlík, F., Pospíšil, J.: Soumrak demokracie. Reicinovo obranné zpravodajství na cestě KSČ k moci. Vizovice 2000.
Havel, J.: Smrt Jana Masaryka očima kriminalisty. Vizovice 1998
Hořec, J. Doba ortelů. Brno 1992.
Hrubý, P.: Osudné iluze. Čeští spisovatelé a komunismus 1917 – 1987. Rychnov nad Kněžnou 2000.
Ivanov, M.: Justiční vražda aneb smrt Milady Horákové. Praha 1991.
Jech, K.: Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy. Praha 2008.

Johnson, P.: Dějiny 20. století. Praha 1991
Josten, J.: Československo žaluje … Oh my country. Praha 1993
Kalvoda, J.: Role Československa v sovětské strategii. Kladno 1999.
Kádrová nomenklatura KSČ v letech 1946 – 1956
Kaplan, K.: Nekrvavá revoluce. Praha 1993
Kaplan, K.: Pravda o Československu 1945 – 48. Praha 1990
Kaplan, K.: Pražské dohody 1945 – 1947
Kaplan, K.: Majetkové zdroje KSČ v letech 1945 – 1952
Kaplan, K.: Přípravy ústavy ČSR v letech 1946 – 1948
Kaplan, K.: Československo v letech 1945 – 48. Praha 1991
Kaplan, K.: Československo v letech 1948 – 1953. Praha 1991
Kaplan, K.: Zpráva o zavraždění generálního tajemníka. Praha 1992
Kaplan, K.: Československo v RVHP. 1949 – 1956. Praha 1995
Kaplan, K.: Pět kapitol o únoru. Brno 1997.
Kaplan, K.: Aparát ÚV KSČ v letech 1948 – 1968
Kaplan, K.: Sovětští poradci v Československu 1949 – 1956
Kaplan, K.: Poslední rok prezidenta – Edvard Beneš v roce 1948
Kaplan, K.: Dva retribuční procesy
Kaplan, K.: Stát a církev v Československu 1948 – 1953
Kaplan, K.: Tábory nucené práce v Československu v letech 1948 – 1954
Kaplan, K.: “všechno jste prohráli!” (Co prozrazují archivy o IV. sjezdu Svazu československých spisovatelů 1967). Praha 1997
Kaplan, K.: Sociální souvislosti krizí komunistického režimu v letech 1953 – 1957 a 1968 – 1975
Kalplan, K.: Nebezpečná bezpečnost. Brno 1999
Kaplan, K.: Těžká cesta. Spor Československa s Vatikánem 1963 – 1973. Brno 2001
Kaplan, K.: Největší politický proces – M. Horáková a spol. Praha 1996
Kaplan, K., Hejl, V.: Zpráva o organizovaném násilí. Praha 1990
Kaplan, K.: Kořeny československé reformy 1968. I. Československo a rozpory v sovětském bloku. II. Reforma trvale nemocné ekonomiky.. Brno 2000.
Kaplan, K., Pacl, J.: Tajný prostor Jáchymov. České Budějovice 1993
Kaplan, K., Paleček, P.: Komunistický režim a politické procesy v Československu. Brno 2001.
Koudelka, F.: Státní bezpečnost v letech 1946 – 1968
Kratochvil, A.: Žaluji 1-3. Praha 1990.
Kural, V., Pauer, J., Valenta, J., Moravec J., Janáček, F., Navrátil, J., Benčík, A.: Československo roku 1968. 1. díl: obrodný proces. Praha 1993
Lederer, J.: Jan Palach
Lukeš, J.: Stalinské spirtuály. Praha 1995
Madry, J.: Sovětská okupace Československa, normalizace v letech 1969 – 1970 a role ozbrojených sil
Maňák, J.: Čistky v Komunistické straně Československa 1969 – 1970. Praha 1997
Mencl, V., Hájek, M., Otáhal, M., Kadlecová, E.: Křižovatky 20. století. Světlo na bílá místa v nejnovějších dějinách. Praha 1990
Otáhal, M.: Opozice, moc, společnost 1969/1989. Praha 1994
Pacner. K.: Osudné okamžiky Československa. Praha 1997
Pecka, J.: Dělnické výbory na obranu svobody tisku (1968)
Plichta, A.: Pravda o Babicích. Brno 2001.
Pospíšil, J.: Hyeny. Vizovice 1996
Prečan, V., Pecka, J. (ed.) Proměny Pražského jara. Sborník studií a dokumentů o nekapitulantských postojích v československé společnosti 1968-69. raha 1993
Procházka, J.: Poválečné Československo. Praha 1991.
Prokš, P.: Československo a Západ 1945 – 1948. Vztahy Československa se Spojenými státy, Velkou Británií a Francií v letech 1945 – 1948. Praha 001.
Rataj, J.: Komunistické Československo I. 1948-1960. Plzeň 1994
Richter, K., Benčík, A.: Kdo byl generál Píka. Portrét čs. vojáka a diplomata. Brno 1997.
Rupnik, J.: Dějiny Komunistické strany Československa. Od počátku do převzetí moci. Praha 2002.
Rychlík, J.: Češi a Slováci ve 20. století. Česko – slovenské vztahy 1945 – 1992. Bratislava 1998
Soudní prezekuce politické povahy v Československu 1948 – 1989
Staněk, T.: Perzekuce 1945. Praha 1996
Staněk, T.: Tábory v českých zemích 1945 – 1945. Opava 1996
Svobodová, J.: Zdroje a projeva antisemitismu v českých zemích 1948 – 1992. Praha 1994
Šikl, V.: Předčasná vzpoura. Praha 1992
Šutaj, Š.: “Akcia Juh” – odsun Maďarov zo Slovenska do Čiech v roku 1949.
Tigrid, P.: Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu. Praha 1990
Tigrid, P.: Politická emigrace v atomovém věku. Praha 1990
Tigrid, P.: Dnešek je váš zítřek je náš. Dělnické vzpoury v socialistických zemích. Praha
Tigrid, P.: Marx na Hradčanech. Brno 2001.
Vančura, J.: Naděje a zklamání. Pražské jaro 1968. Praha 1990
Vaněk, M.: Veřejné mínění o socialismu před 17. listopadem 1989. Praha 1994
Zejda, R.: Babice 1951. Třebíč 2001.

Memoáry

Zábrana, J.: Celý život 1, 2. Praha 1991.
Císař, Č.: Člověk a politik. Kniha vzpomínek a úvah. Praha 1998
Černý, R.: Antonín Novotný: pozdní obhajoba
Feierabend, L.: Politické vzpomínky III. Praha 1996
Ripka, H.: Únorová tragédie. Brno 1995
Rambousek, O.: Jenom ne strach. Praha 1990
Drtina, P.: Československo, můj osud. I. II. Praha 1990
Mlynář, V.: Mráz přichází z Kremlu. Praha 1990
Hejda, J.: Žil jsem zbytečně. Praha 1991
Hora, O.: Svědectví o puči I., II. Praha 1990
Černý, V.: Paměti, III. Pláč koruny české. Praha 1992
Moravec, F.: Špion, jemuž nevěřili. Praha 1992
Smutný, J.: Svědectví prezidentova kancléře. Praha 1996
Vahala, R.: Smrt generála. Praha 1994
Krajina, V.: Vysoká hra. Praha 1994.
Táborský, E.: Prezident Beneš mezi Východem a Západem. Praha 1995.
Liberda, V.: Příběh orwellovských let. Brno 1995.
Husek, J.: Za vlády vrahů. Zpráva o tom, co nechtějí slyšet. Vizovice 1997.
Opasek, A.: Dvanáct zastavení. Vzpomínky opata břevnovského kláštera. Praha 1997.
Přikryl V.: Za vlády tmy. Praha 1993.
Hochman, J. (ed.): Naděje umírá poslední. Vlastní životopis Alexnadra Dubčeka. Praha 1993.
Mlynárik, J.: Ruzyňské meditace. Praha. 1999.
Jeřábek, Č.: V zajetí stalinismu. Z deníků 1948 – 1958. Brno 2000.
Pachman, L. Jak to bylo. Zpráva o činnosti šachového velmistra za období 1924 – 1972 s dodatkem “Jak to bylo později”. Bělá pod Bezdězem 2001.
Levy, A.: Odyssea profesionálního vězně: já jsem jiný Karel Čapek. Praha 2001.
Tajovský, B., V.: Člověk musí hořeti. Rozhovor Aleše Palabána a Jana Pauluse s opatem želivského kláštera. Praha 2001.

Dokumenty

Proces s vedením záškodnického spiknutí proti republice. Horáková a společníci. Praha 1950.
Dokumenty moderní doby. Praha 1978.
Církevní komise ÚV KSČ 1949 – 1951. I. Církevní komise ÚV KSČ (“Církevní šestka”) duben 1949 – březen 1950. Ed. Bulínová, M., Janišová, M., Kaplan, K. Brno 1994
IV. sjezd Svazu československých spisovatelů /Protokol/. Praha 1968.
Československo a Marsahllův plán. Sborník dokumentů. Praha 1992.
Proces s vedením protistátního spiklneckého centra v čele s Rudolfem Slánským. Praha 1953.
Kalvoda, J.: Z bojů o zítřek 1. Toronto, Ontario 1995.
Kalvoda, J.: Z bojů o zítřek 2. Toronto, Ontario 1996.
Kaplan, K.: K politickým procesům v Československu 1948 – 54. Dokumentace komise ÚV KSČ pro rehabilitaci 1968.
Ruml, J.: Kalendarium (Leden – prosince 1968). Praha 1990.
Opavský, J. (red.): Babice. Praha 1951.
Pecka, J. a kol.: Sovětská armáda v Československu 1968 – 1991. Praha 1996.
Kaplan, K., Špiritová, A.: ČSR a SSSR 1945 – 1948. Dokumenty mezivládních jednání. Brno 1997.
Doležal, J., Ivanov, M. (ed.): Národ ho potřeboval. K 110. výročí narození PhDr. Petra Zenkla.
Prečan, V. (ed.): Charta 77. 1977 – 1989. Od morální k demokratické revoluci. Dokumentace. Scheinfeld – Praha – Bratislava 1990.
Sedm pražských dnů. 21. – 27. srpen 1968. Praha 1990.
Kodym, O.: Pod poličkou. Malá čítanka zajímavostí a kuriozit z archívů ÚV KSČ a Kanceláře prezidenta republiky. Praha 1999.
Vachalovský, P., Bok, J.: Špion vypovídá II. (Jasná zpráva o konci jednoho světa). Výpověď Josefa Frolíka před Senátem Spojených států. Místo vydání neuvedeno, 2000.
Poslední hurá. Tajné stenografické záznamy z posledních zasedání ÚV KSČ v listopadu 1989. Praha 1992.
Řeháková, H., Veselý, D.: Zakázané dějiny ve fotografiích ČTK. Praha 1999.
Brousek, A.: Podivuhodní kouzelníci. Čítanka českého stalinismu v řeči vázané z let 1945 – 1955. Purley, Surrey 1987.
Encyklopedie a příručky

Breitfelder, M., Výchdoská, H.: 50. léta a videosvědectví dětí politických vězNů. Metodický materiál pro pedagogické pracovníky. Praha 2009.
Churaň, M. a kol.: Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století. Praha 1994.
Pečenka, M., Luňák, P. a kol.: Encyklopedie moderní historie. Praha 1995.
Žaloudek, K.: Encyklopedie politiky. Praha 1996.
Tomeš, J.: Slovník k politickým dějinám Československa 1918 – 1992.
Čapka, F.: Dějiny Zemí koruny české v datech, Praha 1998.
Československé dějiny v datech. Praha 1986.