Dějiny a literatura

Studijní opory – Projektové a aktivizační metody v tématickém celku moderní dějiny a literatura po roce 1945

Kurz didaktiky moderních dějin – PaedDr. Helena Východská
1945: osvobození a jiné události SO1_ROBERT STRADLING_Jak učit evropské dějiny 20_století.pdf, SO1_ROBERT_STRADLING_MultiperspectivitaN.pdf
Třetí republika – oddechový čas? SO2_MARSHALLŮV PROJEV s metodikou.pdf, SO2_KDO BYL KDO po II. světové válce.ppt
Jak se dělá socialismus: 50. léta SO3_SLÁNSKÝ a obžalovaní v procesu.pdf, SO3_MYŠLENKOVÁ MAPA text.pdf
Radostí a strasti destalinizace SO4_1968_TEMA_PRO_MEDIALNI_ VYCHOVU.ppt, SO_GOTTWALDŮV PROJEV.mp3
Osmašedesátníci – mýtus a realita SO5_1968_TEMA_PRO.ppt
Brežněvova doktrína SO6_SEDMDESATA_v_rodinne_historii.ppt
Takový normální socialismus SO7_MY_a_ONI.ppt
Rok 1989 v multiperspektivě SO8_Pred_koncemN.pdf, SO8_ZHAVA_HISTORIE_1989_2012.ppt
Kurz didaktiky literatury – PaedDr. Helena Východská
Tři koncepty člověka SO1_Kainarův Vlak s vězniN.pdf, SO1_Kainarův Vlak s vězni.pptx
Obraz války a života za protektorátu v literatuře SO2_Árijská Julie a židovský RomeoN.pdf, SO2_Árijská Julie a židovský Romeo.ppt
Polarita básnického talentu a schematické poezie 50. let: SO3_Ideologická a protirežimní poezie padesátých letN.pdf, SO3_Ideologickí aprotirežimní poezie.ppt
Kritické zhodnocení společnosti 50. let SO4_S_Kunderou_nejsou_zertyN.pdf, SO4_S_Kunderou_nejsou_zerty.pptx
Neklid existence: SO5_Neklid_existence_MikulasekN.pdf, SO5_Neklid_existence.pptx
Několik podob lásky: SO6_Nekolik_podob_lasky_ve_Skacelove_basni_Sonet_misto_ruzeN.pdf
Střet člověka a dějin v historizujícím podobenství SO7_Stret_cloveka_a_totality_ve_Fuksove_podobenstvíN.pdf
Současná literatura SO8_Soucasna_literatura_pro_mladezN.pdf