Dějiny a literatura

Studijní opory – Další vzdělávání učitelů v oborech dějin a literatury po roce 1945

Kurz moderních dějin – PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D.
Rok 1945 a obraz osvobození Československa v západočeských muzeích SO1_Osvobození a jiné událostiN.pdf
KDO BYL KDO v poválečném Československu SO2_Republika číslo třiN.pdf, SO2_Republika číslo tři_Marshallův plán.ppt
Jak se dělá socialismus: 50. léta SO3_Jak se dělá socialismus_Politické procesyN.pdf, SO3_Jak se dělá socialismus_ Politické procesy.ppt, SO3_JAK SE UČÍ SOCIALISMUS.ppt
Šedesátá léta: TÉMA PRO MEDIÁLNÍ VÝCHOVU SO4_DestalinizaceN.pdf,
Osudový šedesátý osmý SO5_68N.pdf, SO5_Kalendar_68N.pdf
Sedmdesátá léta v rodinné historii SO6_Breznevova_doktrinaN.pdf
MY A ONI – československá společnost v osmdesátých letech SO7_NormalizaceN.pdf
Rok 1989 v multiperspektivě SO8_DELENI_CESKOSLOVENSKAN.pdf, SO8_EU_SROVNANI_CLENSKYCH_STATUN.pdf, SO8_1989_CO_PREDCHAZELON.pdf, SO8_1989_CO_NASLEDOVALON.pdf
Kurz literatury – PaedDr. Jiří Staněk, CSc.
Některá díla české poezie v období 1945 – 1948 v kritických ohlasech. SO1_Poezie_45-48N.pdf, SO1_Poezie 45-48.ppt
Příběh Divadla satiry. SO2_Příběh divadla satiryN.pdf, SO2_Příběh divadla satiry.ppt
Podoby české poezie 50. let. SO3_Podoby české poezieN.pdf
Píseň o Viktorce Jaroslava Seiferta jako „reakční jinotaj“. SO4_Seifertova_Pisen_TextN.pdf,
Podoby prózy s tematikou II. války. Proměny reflexe prožitku války a okupace. SO5_Proza_s_tematikou_valkyN.pdf
Šestapadesátý. Události roku 1956. SO6_SestapadesatyN.pdf
Čtyři podoby prvního poválečného roku. SO7_Prvni_rokN.pdf
Literární časopisy v poválečném období. Dějiny české literatury 1945 – 1989 v časopisech. SO8_Casopisy_textyN.pdf