Kompetence učitelů a mistrů

Semestrální kurz – letní semestr

Výuka v semestrálním kurzu probíhá od 18. 1. 2013 do 10. 5. 2013. Do 31. 8. 2013 bude probíhat zkouškové období. Studenti budou skládat zápočty a zkoušky. V průběhu semestrálního kurzu dochází k evaluaci vyučovaných předmětů podle aktuálních požadavků cílové skupiny – učitelé a mistři.

Rozvrh na akademický rok 2012/13

E-opory – ukázka e-opor využívaných ve výuce jednotlivých předmětů

Předmět Informace o předmětu Studijní opora
Osobnostní a sociální rozvoj (KPG/9OSR) Informace o předmětu Studijní opora, Studijní opora, Studijní opora
Výchova k myšlení v globálních souvislostech (KGE/9VMEG) Informace o předmětu Studijní opora
Pedagogika (KPG/9PG1) Informace o předmětu Studijní opora, Studijní opora, Studijní opora
Psychohygiena (KPS/9PSHY) Informace o předmětu Studijní opora
Psychopatologie a psychodiagnostika pro učitele (KPS/9PADI) Informace o předmětu Studijní opora
Dějiny pedagogiky (KPG/9DPG) Informace o předmětu Studijní opora
Vývojová psychologie (KPS/9VYPS) Informace o předmětu Studijní opora
Obecná teorie výchovy a vzdělávání (KPG/9OTV) Informace o předmětu Studijní opora, Studijní opora