Kompetence učitelů a mistrů

Semestrální kurz – zimní semestr

Výuka v semestrálním kurzu probíhala od 21. 9. 2012 do 14. 12. 2012. Do 31. 8. 2013 probíhá zkouškové období. Studenti skládají zápočty a zkoušky. V průběhu semestrálního kurzu došlo k evaluaci vyučovaných předmětů podle aktuálních požadavků cílové skupiny – učitelé a mistři.

Rozvrh na akademický rok 2012/13

E-opory – ukázka e-opor využívaných ve výuce jednotlivých předmětů

Předmět Informace o předmětu Studijní opora
Biologie člověka pro učitele (KBI/9BIČ) Informace o předmětu Informace o předmětu
Psychologie osobnosti (KPS/9PSOS) Informace o předmětu Informace o předmětu
Sociologie (KPG/9SOC) Informace o předmětu Informace o předmětu
Interkulturní výchova a vzdělávání (KPG/9IKVV) Informace o předmětu Informace o předmětu
Psychologická propedeutika (KPS/9PPROP) Informace o předmětu Informace o předmětu
Rétorika (KPG/9RTF) Informace o předmětu Informace o předmětu
Environmentální výchova v geografii (KGE/9EVK) Informace o předmětu Informace o předmětu