Inovace a modernizace vyučovacího procesu v povinné a nepovinné školní  tělesné výchově (CZ.1.07/1.3.47/02.0005)

Projektový manažer Ing. Dita  Hommerová, Ph.D., MBA (KTV)

Charakteristika projektu

Projekt obsahuje sérii seminářů a kurzů zaměřených na inovování obsahu, metod, materiálního zajištění a zvýšení bezpečnosti vyučovacího procesu tělesné výchovy. Jednotlivé vzdělávací akce vykazují určité společné znaky tak, že vytvoří komplexní certifikát. program. Za nejdůležitější z těchto znaků lze považovat inovaci a modernizaci obsahu a struktury tělesné a sportovní výchovy. Inovace se týká tradičních oblastí školní tělesné výchovy (atletika, gymnastika….) a modernizace představuje zavedení nových, netradičních, avšak žádaných pohybových aktivit do povinné a nepovinné tělesné výchovy (inline brusle, žongl. aktivity, rope skipping, netradiční hry, outdoorové aktivity…). Nedílnou součástí projektu budou rovněž možnosti a způsoby integrace postiženého žáka do vyučovací jednotky školní tělesné výchovy. Současně dojde k implementaci moderních metod výuky. Získané vědecké informace metodicky propojené s vlastním obsahem projektu poskytují pedagogům ideální úroveň znalostí pro praxi.

Webový portál projektu:

http://tv-kreativne.ktv-plzen.cz/

Osoby realizačního týmu


Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA - Projektový manažer