Experimentální vývoj modulu adaptivního procvičování

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, registrační číslo CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024420.

Cílem projektu je vývoj reportovacího nástroje s umělou inteligencí, který bude schopen poskytnout výstupy žákům, rodičům, učitelům a managementu škol. V rámci anonymizovaných výstupů ho pak lze využít i pro zřizovatele, akademické pracovníky a redakční pracovníky. Na tomto projektu se univerzita podílí v roli partnera.

logo_PIG