Dětská univerzita FPE 2020

Program: 020ZU – Podpora rozvoje Západočeské univerzity v Plzni v roce 2020

Číslo projektu: 020ZU11

Poskytovatel: KÚPK – Krajský úřad Plzeňského kraje

Doba realizace: 01.01.2020-31.12.2020

Cíle projektu:

Cílem je rozvoj aktivních forem získávání kompetencí žáků 1. a 2. st. ZŠ a nižších ročníků gymnázií v PK v přírodovědném, technickém, jazykovém a uměleckém vzdělávání (matematika, fyzika, chemie, technická výchova, robotika, německý a anglický jazyk, tělesná, hudební a výtvarná výchova, psychologie, biologie…), a to ve značné míře badatelskou a experimentální cestou. Díky projektu dochází zároveň k získávání praktických zkušeností s takto orientovanou výukou u studentů učitelství v oborech, které jsou pro rozvoj ZČU i PK klíčové. Dojde tak k provázání výuky studentů učitelství s potřebami PK a k propagaci ZČU mezi rodičovskou veřejností.

Popis projektu:

Dětská univerzita bude probíhat podle formálního rámce běžného pro studium na VŠ. Po přijímacím řízení a zápisu vybraných kurzů účastníci získají webový elektronický index, do kterého jim v průběhu semestru budou zapisovány zápočty za aktivní účast na výuce a za splnění úkolů z jednotlivých praktických činností. Na závěr semestru budou úspěšným účastníkům udělena osvědčení o absolvování při slavnostní promoci za účasti vedení univerzity a fakulty, představitelů PK, ředitelů ZŠ a rodinných příslušníků.
Kurzy budou probíhat v prostorách ZČU v období výuky v ZS akademického roku 2020/2021 jednou týdně v rozsahu 2 vyučovacích hodin.

Řešitel: Dr. phil. Michaela Voltrová

logo_PK