Zajištění potřeb odborné výuky na SŠ (RIS3)

Program: 020ZU – Podpora rozvoje Západočeské univerzity v Plzni v roce 2020

Číslo projektu: 020ZU06

Poskytovatel: KÚPK – Krajský úřad Plzeňského kraje

Doba realizace: 01.01.2020-31.12.2020

Cíle projektu:

Cílem  projektu je podpořit střední školy v realizaci náročnějších odborných aktivit a rozšířit spolupráci středních škol v Plzeňském kraji a Západočeské univerzity v Plzni. Fakulta pedagogická ZČU poskytne odborné lektory z řad svých akademických pracovníků a studentů, kteří se aktivně zúčastní výuky na střední škole a budou s žáky středních škol realizovat konkrétní odborné aktivity.

Popis projektu:

V rámci projektu vstoupí Fakulta pedagogická ZČU do komunikace s vybranými  školami v Plzeňském kraji. Na základě jejich zájmu a poptávky budou připraveny návrhy spolupráce akademických pracovníků a studentů na výuce odborných předmětů jednotlivých škol. Díky této spolupráci budou na středních školách v regionu realizovány náročnější odborné aktivity (např. náročnější experimenty, aktivity s využitím digitálních technologií apod.). Aktivity se uskuteční buď v prostorách středních škol, kam lektoři Fakulty pedagogické ZČU přijedou, nebo v prostorách ZČU (v laboratořích apod.), kam naopak přijedou učitelé středních škol se svými žáky. V roce 2020 bude projekt realizován na několika vybraných školách jako pilotní ověření systému spolupráce, v dalších letech pak bude možné systém rozšiřovat na větší počet škol.

Řešitel: doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.

logo_PK