Osoby realizačního týmu


Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc. - Koordinátor projektu  

Mgr. Tomáš Přibáň, Ph.D. -  Finanční manažer projektu 

PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D. - Metodik DVPP 

Mgr. Jan Krotký -  Regionální koordinátor 

Martin Kříž - IT specialista 

Ing. Petr Michalík, Ph.D. - Věcný manažer 

Mgr. Tomáš Jakeš - Specialista na multimedia 

Mgr. Zbyněk Filipi - Administrátor LMS

Autoři studijních materiálů – PaedDr. Jana Vejvodová, CSc., PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D., RNDr. Václav Kohout, Mgr. Jan Krotký, Ing. Petr Michalík, Ph.D., Dr. Ing. Jiří Toman, Mgr. Tomáš Jakeš, Mgr. Zbyněk Filipi, Mgr. Denis Mainz, Mgr. Tomáš Přibáň, Ph.D., Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.

Lektoři on-line kurzů – PaedDr. Jana Vejvodová, CSc., PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D., RNDr. Václav Kohout, Mgr. Jan Krotký, PaedDr. Petr Mach, CSc., Ing. Petr Michalík, Ph.D., Dr. Ing. Jiří Toman, Mgr. Tomáš Jakeš, Mgr. Zbyněk Filipi, Mgr. Denis Mainz, Mgr. Tomáš Přibáň, Ph.D., Mgr. Petr Simbartl, Mgr. Jan Hodinář, Mgr. Lukáš Štich, Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc., Mgr. Pavel Benajtr