Dětská univerzita FPE 2018

Anotace projektu:

Cílem je rozvoj aktivních forem získávání kompetencí žáků 1. a 2. stupně ZŠ a nižších ročníků gymnázií v PK v přírodovědném, technickém, jazykovědném a hudebním vzdělávání (matematika, fyzika, chemie, technická výchova, německý a anglický jazyk, hudební výchova) badatelskou a experimentální cestou a získávání praktických zkušeností s takto orientovanou výukou u studentů učitelství.

Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje

Trvání: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Řešitel:

  • RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.