Servus Tschechien, ahoj Rakousko! Plzeňsko-Grázské didaktické dny v Plzni – hlavním městě kultury 2015 . Volume 3

Anotace projektu:

V rámci mezinárodní exkurze je cílem Plzeň, jako čtvrté největší město Čech, významná kulturní a průmyslová metropole a hlavní město kultury v roce 2015, ale vlastně i didaktika psaní, interkulturní učení a jazyková animace. Studenti z univerzity v Grazu budou jako účastníci projektu poznávat společně se studenty Katedry německého jazyka FPE ZČU metody a možnosti kreativního psaní, a to nejen teoreticky, ale i prakticky. Důraz bude kladen na jazykové rozdíly a podobnosti v rámci němčiny jako mateřského/prvního (DaZ) a cizího (DaF) jazyka. Studenti budou také hledat a nalézat spojitosti mezi Českou republikou a Rakouskem. Výsledkem exkurze bude sborník s texty, které studenti společně vypracují. Tento sborník bude finančně podpořen Rakouským kulturním fórem v Praze.

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Trvání: 1. 2. 2018 – 31. 6. 2018

Řešitel:

  • Mag. phil. Jürgen Ehrenmüller