Olympiáda techniky Plzeň 2018

Anotace projektu:

Setkání studentů, evropských akademických pracovníků, zástupců komerčních subjektů, medializace výsledků činnosti budoucích učitelů, popularizace vědy, techniky a technického vzdělávání, zviditelnění domácí univerzity a prohloubení spolupráce ZČU a města Plzně.

Poskytovatel: Plzeň – univerzitní město 2018

Trvání: 1. 4. 2018 – 31. 12. 2018

Řešitel:

  • Mgr. Jan Krotký, Ph.D.