Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí: zkušenostní učení s využitím pohybových her, psychomotoriky, výchovy v přírodě a dramatické výchovy – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000661

Anotace  projektu:

Cílem projektu je vytvoření společenství praxe a podpora práce učitelů v oblasti zlepšování sociálních, personálních a občanských kompetencí. Ty se nejlépe rozvíjejí s využitím zkušenostního učení a interaktivních aktivit a her, kde přirozeně dochází ke kontinuálnímu rozhodování a řešení problémových situací. Projekt bude zaměřen na využívání prostředků z oblastí: (a) pohybových her, (b) psychomotoriky, (c) výchovy v přírodě a (d) dramatické výchovy. Všechny aktivity a výstupy v projektu budou řešeny s akcentem na možnosti zapojení žáků se spec. vzdělávacími potřebami.

Poskytovatel: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Trvání: 1. 11. 2016 – 31. 10. 2019

Řešitel:

  • Mgr. Pavel Hápl (Univerzita Palackého v Olomouc)

Spoluřešitel:

  • Mgr. Věra Knappová, Ph.D.

Logo OPVVV