Dítě s epilepsií v prostředí školy: vývoj adekvátního strukturního modelu

Anotace projektu:

Epilepsie je chronické neurologické onemocnění mající celou řadu negativních se školou souvisejících důsledků pro děti, které ji trpí. I přes některé vzdělávací programy realizované v uplynulých letech a zaměřené na děti s epilepsií se mnoho těchto dětí stále cítí stigmatizováno. Jedním z problémů v této oblasti je nedostatečné porozumění tomu, jak jednotlivé faktory týkající se samotných dětí s epilepsií, jejich rodičů, učitelů a spolužáků přispívají k této stigmatizaci a jakou roli hrají tyto faktory v komplexní struktuře školního života u dětí s epilepsií. Náš projekt založený na kombinaci kvalitativního a kvantitativního výzkumu si klade za cíl významně prohloubit toto porozumění vyvinutím a ověřením adekvátního strukturního modelu. Výstupy tohoto projektu by měly posloužit jako teoretické zázemí pro plánování možných dalších intervencí vedoucích k redukci stigmatu mezi samotnými dětmi s epilepsií stejně jako jejich učiteli, rodiči a spolužáky.

Poskytovatel: Grantová agentura České republiky

Trvání:  1. 1. 2016 – 31. 12. 2018

Řešitel:

  • Mgr. Jiří Kohout, Ph.D.