Podpora rozvoje studijního prostředí na ZČU – CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008546

Anotace  projektu:

Cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím modernizace a doplnění vybavení VŠ v průřezových oblastech s přímou vazbou na studenty Bc. a Mgr. oborů.

Poskytovatel: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Trvání: 1. 4.2018 – 30. 9.2019

Řešitel projektu:

  • Mgr. Martin Kubata

Logo OPVVV