Mateřské školy jako centra kolegiální podpory v oblastech zaměřených na individualizaci vzdělávání a rozvoj kreativity – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000511

Anotace  projektu:

Projekt má za cíl podpořit vzájemné učení škol formou podpory škol jako center kolegiální podpory a vzájemného učení škol a pedagogů v oblastech zaměřených na individualizaci vzdělání a rozvoj kreativity dětí MŠ. Projekt umožní individuální podporu pedagogických pracovníků v těchto tématech a spolupráci pedagogů pro poskytování kolegiální podpory. V rámci projektu bude vytvořena také metodika pro předškolní vzdělávání a podpořena spolupráce studentů budoucích pedagogů s aktivními pedagogy MŠ.

Poskytovatel: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Trvání: 15. 3. 2017 – 14. 3. 2020

Řešitel projektu:

  • Mgr. Ludmila Půbalová (Centrum aplikovaného výzkumu a dalšího vzdělávání, o.p.s.)

Spoluřešitel projektu:

  • Mgr. Milan Podpera, Ph.D.

Webové stránky projektu: http://materinky.vyzkumnecentrum.eu/materinky

Výstup z projektu (MI 5 13 01):

Kreativita v pedagogické praxi s ohledem na individualizaci ve výchovně vzdělávacím procesu
Logo OPVVV