Projekt č. 100173881: „Přeshraniční komparativní výzkum úrovně motorických schopností dětí mladšího školního věku – pilotní studie“.

(Projekt je podporován v rámci programu „Cíl 3“ a zaměřen na přeshraniční spolupráci, v tomto případě mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko. Hlavním řešitelem je Katedra tělesné a sportovní výchovy FPE ZČU v Plzni ve spolupráci s TU Chemnitz.)

Projektový manažer: Ing. Dita  Hommerová, Ph.D., MBA (KTV)

Finanční manažer: Mgr. Lucie Sedláková (KTV)

Odborní garanti projektu: Mgr. Petr Valach, Ph.D. (KTV), Mgr. Daniela Benešová, Ph.D. (KTV), Mgr. Václav Salcman, Ph.D (KTV), Mgr. Radek Zeman (KTV)

Doba realizace projektu: 1. 6.- 30.11. 2014

Charakteristika projektu:

Pilotní šetření ověřující připravovanou metodiku mezinárodního experimentálního komparativního výzkumu úrovně motorických schopností a somatických ukazatelů dětí mladšího školního věku Karlovarského kraje a Chemnitz, vzhledem ke stále se snižující úrovni pohybové aktivity současné populace. Ověřujeme správnost a vhodnost výzkumných metod pro následný komparační výzkum. Výsledky komparační analýzy budou využity k vytvoření společných výstupů ve formě workshopů, společné vědecké publikace a závěrečné konference. Tímto projektem chceme přispět ke zkvalitnění přeshraniční spolupráce v rámci řešení společné tématiky při získávání podkladů pro stanovení mezinárodní strategie v řešení otázek inaktivního životního stylu populace a z toho vyplývajících zdravotních rizik, koordinovanou a jednotnou metodikou.

http://www.tu-chemnitz.de/hsw/ab/prof/sportmedizin/forschung/forschungsprojekte/kompass.php#tschechisch

Cíl 3