Tzv. „nultý“ ročník studia

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ pro nekvalifikované učitele
Garant: PhDr. Jana Vaňková
Cena: 9 600 Kč / semestr
Rozsah: 4 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Studium pro ruskojazyčné uchazeče
Garant: PhDr. Jana Sováková, CSc.
Cena: 22 000 Kč za studium
Rozsah: 2 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze