Tzv. „nultý“ ročník studia

Psychologie se zaměřením na vzdělávání
Garant: KPS
Cena: 15 000 Kč za semestr
Rozsah: 130 hodin
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozvíjení pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů praktického vyučování a odborného výcviku
Garant: PaedDr. Petr Mach, CSc.
Cena: 5 500 Kč za semestr
Rozsah: 2 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ pro nekvalifikované učitele
Garant: PhDr. Jana Vaňková
Cena: 9 600 Kč / semestr
Rozsah: 4 semestry
Přihlásit se (do 31. 7. 2020)
Studium pro ruskojazyčné uchazeče
Garant: PhDr. Jana Sováková, CSc.
Cena: 22 000 Kč za studium
Rozsah: 2 semestry
Přihlásit se (do 31. 8. 2020)