Monitorovací indikátory

Název indikátoru: Počet nově vytvořených/inovovaných produktů
Měrná jednotka: produkt
Plánovaná hodnota: 18,00
Datum plánované hodnoty: 28.02.2015
Komentář: V projektu bude vytvořeno 18 nových/inovovaných vzdělávacích programů.

Název indikátoru: Počet podpořených osob – klienti služeb
Měrná jednotka: Počet osob
Plánovaná hodnota: 150,00
Datum plánované hodnoty: 28.02.2015
Komentář: Projekt podpoří minimálně 150 účastníků/učitelů základních a středních škol v Plzeňském kraji.

Název indikátoru: Počet podpořených osob – poskytovatelé služeb
Měrná jednotka: Počet osob
Plánovaná hodnota: 20,00
Datum plánované hodnoty: 28.02.2015
Komentář: V projektu bude podpořeno minimálně 20 poskytovatelů služeb – členů realizačního týmu.

Název indikátoru: Počet úspěšně podpořených osob – muži
Měrná jednotka: Počet osob
Plánovaná hodnota: 30,00
Datum plánované hodnoty: 28.02.2015
Komentář: Předpokládáme, že projektem projde úspěšně minimálně 80% podpořených účastníků, tj. celkově 120 osob. Vzhledem k většímu počtu žen v cílové skupině předpokládáme, že se projektu zúčastní více žen než mužů, oběma skupinám ale budou pro účast v projektu poskytnuty rovné příležitosti. Předpokládaná hodnota úspěšně podpořených mužských účastníků projektu je 30.

Název indikátoru: Počet úspěšně podpořených osob – ženy
Měrná jednotka: Počet osob
Plánovaná hodnota: 90,00
Datum plánované hodnoty: 28.02.2015
Komentář: Předpokládáme, že projektem projde úspěšně minimálně 80% podpořených účastníků, tj. celkově 120 osob. Vzhledem k většímu počtu žen v cílové skupině předpokládáme, že se projektu zúčastní více žen než mužů, oběma skupinám ale budou pro účast v projektu poskytnuty rovné příležitosti. Předpokládaná hodnota úspěšně podpořených ženských účastníků projektu je 90.