Celoživotní vzdělávání FPE ZČU

Rozšíření odborné kvalifikace

Vzdělávací programy akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle Zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů vedoucí k rozšíření odborné kvalifikace:

Učitelství pro mateřské školy
Garant: Mgr. Michal Dubec
Cena: 6 500 Kč / semestr
Rozsah: 265 hodin
Přihlásit se (do 15. 8. 2021)
DVPP - Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Garant: PhDr. Jana Vaňková
Cena: 7 000 Kč / semestr
Rozsah: 4 semestry
Termín: od letního semestru 2020/21
Přihlásit se (do 31. 12. 2021)

Získání kvalifikace

Vzdělávací programy akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle Zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů vedoucí získání kvalifikace:

Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na přípravu učitelů odborných předmětů - UOP na SŠ - Pedagogické studium A
Garant: Mgr. Jan Krotký, Ph.D.
Cena: 7 000 Kč za semestr
Rozsah: 4 semestry
Termín: od 25. 9. 2020
Přihlásit se (do 15. 8. 2021)
Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na přípravu učitelů praktického vyučování - UPV a odborného výcviku - UOV na SŠ - Pedagogické studium - B + C
Garant: Mgr. Jan Krotký, Ph.D.
Cena: 7 000 Kč za semestr
Rozsah: 4 semestry
Přihlásit se (do 15. 8. 2021)

Další programy

Rozvíjení pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů praktického vyučování a odborného výcviku
Garant: PaedDr. Petr Mach, CSc.
Cena: 5 500 Kč za semestr
Rozsah: 2 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ pro nekvalifikované učitele
Garant: PhDr. Jana Vaňková
Cena: 9 600 Kč / semestr
Rozsah: 4 semestry
Přihlásit se (do 30. 6. 2021)