Celoživotní vzdělávání FPE ZČU

Rozšíření odborné kvalifikace

Vzdělávací programy akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle Zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů vedoucí k rozšíření odborné kvalifikace:

Rozšiřující studium tělesné výchovy - Učitelství pro 2. st. ZŠ
Garant: Mgr. Petra Kalistová
Cena: 7 600 Kč za semestr
Rozsah: 4 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium tělesné výchovy a sportu - Učitelství pro SŠ (pro absolventy Učitelství TV a sportu pro 2. stupeň ZŠ)
Garant: Mgr. Petra Kalistová
Cena: 7 600 Kč za semestr
Rozsah: 2 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium tělesné výchovy - Učitelství pro SŠ
Garant: Mgr. Petra Kalistová
Cena: 7 600 Kč za semestr
Rozsah: 5 semestrů
Přihlásit se v tuto chvíli nelze

Krátkodobé kurzy – Tělesná výchova

sekretářka: Petra Kotorová, tel.: 377 636 401, kotorova@ktv.zcu.cz, Klatovská 51, Plzeň

Aplikace výuky základního bruslení do školní tělesné výchovy
Garant: Mgr. Daniela Benešová, Ph.D. Rozsah (hodin): 14 Cena: 2 490 Kč
Doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování
Garant: Mgr. Daniela Benešová, Ph.D. Rozsah (hodin): 30 Cena: 2 860 Kč
Instruktor lezení na umělých stěnách
Garant: Mgr. Luboš Charvát Rozsah (hodin): 26 Cena: 2 040 Kč
Kurz námořního jachtingu
Garant: Mgr. Daniela Benešová, Ph.D. Rozsah (hodin): 50 Cena: 12 500 Kč
Kurz pro vedoucí lyžařských zájezdů
Garant: Mgr. Daniela Benešová, Ph.D. Rozsah (hodin): 24 Cena: 2 860 Kč
Kurz sportovní masáže
Garant: Mgr. Daniela Benešová, Ph.D. Rozsah (hodin): 88 Cena: 4 700 Kč
Kurz vodní turistiky pro pedagog. veřejnost a studenty ZČU (zahraniční řeky)
Garant: Mgr. Radek Zeman Rozsah (hodin): 48 Cena: 4 290 Kč
Kurz vodní turistiky pro pedagogickou veřejnost a studenty ZČU (české řeky)
Garant: Mgr. Radek Zeman Rozsah (hodin): 24 Cena: 933 Kč
Kurz vodní záchrany
Garant: Mgr. Radek Zeman Rozsah (hodin): 76 Cena: 4 575 Kč
Lyžařský kurz se zaměřením na carving
Garant: Mgr. Daniela Benešová, Ph.D. Rozsah (hodin): 46 Cena: 8 800 Kč
Moderní gymnastické formy ve školní tělesné výchově
Garant: Mgr. Petra Kalistová Rozsah (hodin): 38 Cena: 3 590 Kč
Nové trendy v technice a metodice školního lyžování I.
Garant: Mgr. Daniela Benešová, Ph.D. Rozsah (hodin): 25 Cena: 2 860 Kč
Nové trendy v technice a metodice školního lyžování II.
Garant: Mgr. Daniela Benešová, Ph.D. Rozsah (hodin): 25 Cena: 2 860 Kč
Trenér fotbalu UEFA „B“ licence
Garant: doc. PaedDr. Jaromír Votík, CSc. Rozsah (hodin): 65 Cena: 1 400 Kč
Základní kurz in – line bruslení pro pedagogické pracovníky
Garant: Mgr. Daniela Benešová, Ph.D. Rozsah (hodin): 40 Cena: 3 590 Kč
Základní kurz pro instruktory školního lyžování
Garant: Mgr. Daniela Benešová, Ph.D. Rozsah (hodin): 54 Cena: 4 700 Kč
Základní kurz vodní turistiky pro pedagogické pracovníky
Garant: Mgr. Radek Zeman Rozsah (hodin): 40 Cena: 3 830 Kč
Základní školní snowboarding
Garant: Mgr. Radek Zeman Rozsah (hodin): 50 Cena: 1 200 Kč
Základní školní snowboarding – doškolení
Garant: Mgr. Radek Zeman Rozsah (hodin): 20 Cena: 1 000 Kč
Zdravotní tělesná výchova se zaměřením na hybný systém pro učitele tělesné výchovy
Garant: Mgr. Věra Knappová, Ph.D. Rozsah (hodin): 24 Cena: 2 340 Kč

http://www.zcu.cz/ktv