Celoživotní vzdělávání FPE ZČU

Rozšíření odborné kvalifikace

Vzdělávací programy akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle Zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů vedoucí k rozšíření odborné kvalifikace:

Rozšiřující studium tělesné výchovy - učitelství pro 2. st. ZŠ dle § 6 odst. 1 písm. b) Vyhlášky 317/2005 Sb. (pro absolventy učitelství)
Garant: Mgr. Petra Kalistová
Cena: 7 600 Kč za semestr
Rozsah: 4 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium tělesné výchovy a sportu - učitelství pro SŠ dle § 6 odst. 1 písm. a) Vyhlášky 317/2005 Sb. (pro absolventy učitelství TV a sportu pro 2. stupeň ZŠ)
Garant: Mgr. Petra Kalistová
Cena: 7 600 Kč za semestr
Rozsah: 2 semestry
Přihlásit se (do 31. 12. 2017)
Rozšiřující studium tělesné výchovy – učitelství pro SŠ (pro absolventy studijního programu Učitelství pro SŠ bez kvalifikace pro výuku TV)
Garant: Mgr. Petra Kalistová
Cena: 7 600 Kč za semestr
Rozsah: 5 semestrů
Přihlásit se v tuto chvíli nelze

Krátkodobé programy

 • Základní kurz pro instruktory in-line bruslení
 • Základní kurz pro instruktory školního snowboardingu
 • Doškolovací kurz instruktora školního snowboardingu
 • Základní kurz pro instruktory vodní turistiky
 • Kurz vodní turistiky (zahraniční řeky)
 • Kurz vodní turistiky (české řeky)
 • Instruktor lezení na umělých stěnách
 • Kurz vodní záchrany
 • Kurz pro vedoucí lyžařských zájezdů
 • Nové trendy v technice a metodice školního lyžování 1, 2
 • Doškolovací kurz pro instruktory školního lyžování
 • Základní kurz pro instruktory školního lyžování
 • Lyžařský kurz se zaměřením na carving
 • Cvičitel/ka moderních gymnastických forem
 • Cvičitel/ka ZTV se zaměřením na hybný systém
 • Aplikace zdravotně regenerační problematiky ve školním prostředí

Podrobnější informace o kurzech a termínech konání:

Mgr. Petra Kalistová, odborná asistentka katedry tělesné výchovy a sportu FPE

tel. 377 636 411

http://www.zcu.cz/ktv