Celoživotní vzdělávání FPE ZČU

Rozšíření odborné kvalifikace

Vzdělávací programy akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle Zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů vedoucí k rozšíření odborné kvalifikace:

Rozšiřující studium ruského jazyka - učitelství pro ZŠ (pro absolventy učitelství pro 2. st. ZŠ bez kvalifikace pro výuku RJ)
Garant: PhDr. Jana Sováková, CSc.
Cena: 6 500 Kč za semestr
Rozsah: 6 semestrů
Přihlásit se (do 31. 8. 2019)

Tzv. „nultý ročník“ bakalářského studia

Studium pro ruskojazyčné uchazeče
Garant: PhDr. Jana Sováková, CSc.
Cena: 22 000 Kč za studium
Rozsah: 2 semestry
Přihlásit se (do 31. 8. 2019)