Celoživotní vzdělávání FPE ZČU

Získání kvalifikace

Vzdělávací programy akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle Zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů vedoucí získání kvalifikace:

Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku pro učitele ZŠ a SŠ
Garant: Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D.
Cena: 7 500 Kč za semestr
Rozsah: 4 semestry
Termín: říjen 2021 (pro min. 10 uchazečů)
Přihlásit se (do 31. 12. 2021)
Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na speciální pedagogiku pro učitele MŠ a vychovatele
Garant: Doc. PaedDr. Marie Kocurová, Ph.D.
Cena: 7 500 Kč za semestr
Rozsah: 4 semestry
Termín: říjen 2021 (pro min. 10 uchazečů)
Přihlásit se (do 31. 12. 2021)
Studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na vychovatele
Garant: PhDr. Dagmar Šafránková, Ph.D.
Cena: 8 000 Kč za semestr
Rozsah: 4 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Studium pro výchovné poradce
Garant: Mgr. Pavla Soukupová, Ph.D.
Cena: 7 000 Kč za semestr
Rozsah: 4 semestry
Termín: říjen 2021 (pro min. 10 uchazečů)
Přihlásit se v tuto chvíli nelze