Celoživotní vzdělávání FPE ZČU

Krátkodobé kurzy – Matematika

tajemnice: Marcela Lukšíková, tel.: 377 636 501, mluksiko@kmt.zcu.cz, Klatovská 51, Plzeň

Matematická pregramotnost
Garant: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D. Rozsah (hodin): 16 Cena: 1 600 Kč
Rozvoj předmatematických představ v mateřské škole
Garant: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D. Rozsah (hodin): 2 Cena: 50 Kč
Využití výpočetní techniky ve výuce nejen matematiky
Garant: RNDr. Václav Kohout, Ph.D. Rozsah (hodin): 20 Cena: 1 800 Kč
Zajímavá algebra – nové podněty a úlohy
Garant: doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc. Rozsah (hodin): 16 Cena: 1 600 Kč