Celoživotní vzdělávání FPE ZČU

Nabízené kurzy v rámci projektu Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji (CZ.1.07/1.3.47/02.0010)

Algebra zajímavě: nové podněty a úlohy
Garant: Doc. RNDr. Jaroslav Hora, CSc.
Cena: zdarma
Rozsah: 4 hodiny
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Hry v matematice 1. stupně
Garant: PhDr. Šárka Pěchoučková, PhD.
Cena: zdarma
Rozsah: 4 hodiny
Přihlásit se v tuto chvíli nelze