Celoživotní vzdělávání FPE ZČU

Krátkodobé programy

 • Kurz Klavírní doprovody písní z oblasti české a moravské lidové písně a populární hudby pro potřeby hudební výuky
 • Úvod do hudební psychologie
 • Dějiny hudby 1
 • Dějiny hudby 2
 • Dějiny hudby 3
 • Harmonie – cvičení
 • Teorie interpterace
 • Hudební kritika
 • Intonace a sluchová výchova 1
 • Hra na nástroj 4, KHK/9HNN4
 • Hra na nástroj 4, KHK/9HNO1
 • Hudba nonartificiální 2
 • Hudební teorie 1
 • Hudební teorie 2
 • Hudební formy
 • Hra na nástroj 1
 • Hra na nástroj 2
 • Hra na nástroj 3
 • Kreativní HV praktikum 1
 • Pohyb v hudební výchově na 2. stupni ZŠ a SŠ
 • Pěvecká výchova 1
 • Sborový zpěv 1
 • Sborový zpěv 2
 • Sborový zpěv 3
 • Sborový zpěv 4
 • Hudba a počítač
 • Hudební pedagogika
 • Kurz Hlasová výchova a hlasová hygiena – revitalizační kurz
 • Přípravný kurz KHK

Podrobnější informace o kurzech a termínech konání:

Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková, Ph.D., katedra hudební kultury FPE

tel. 377 636 209

http://www.zcu.cz/khk