Celoživotní vzdělávání FPE ZČU

Krátkodobé kurzy – Hudební výchova

tajemnice: Bc. Kateřina Benešovská, tel.: 377 636 203, benesovk@khk.zcu.cz, Klatovská 51, Plzeň

Dějiny hudby 3
Garant: Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D. Rozsah (hodin): 26 Cena: 1 220 Kč
Hra na keyboard I.
Garant: doc. Mgr. Tomáš Kuhn, Ph.D. Rozsah (hodin): 20 Cena: 1 100 Kč
Hra na keyboard II.
Garant: doc. Mgr. Tomáš Kuhn, Ph.D. Rozsah (hodin): 20 Cena: 1 100 Kč
Hudebně pohybové aktivity pro děti I
Garant: PhDr. Štěpánka Lišková, Ph.D. Rozsah (hodin): 20 Cena: 800 Kč
Hudebně pohybové aktivity pro děti II
Garant: PhDr. Štěpánka Lišková, Ph.D. Rozsah (hodin): 20 Cena: 800 Kč
Klavírní hra jako součást vzdělávání budoucího učitele
Garant: PhDr. Štěpánka Lišková, Ph.D. Rozsah (hodin): 13 Cena: 575 Kč
Kurz hry na flétnu pro děti I.
Garant: doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc. Rozsah (hodin): 20 Cena: 800 Kč
Kurz hry na flétnu pro děti II.
Garant: doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc. Rozsah (hodin): 20 Cena: 800 Kč
Kurz Klavírní doprovody písní z oblasti české a moravské lidové písně a populární hudby pro potřeby hudební výuky
Garant: doc. Mgr. Tomáš Kuhn, Ph.D. Rozsah (hodin): 20 Cena: 3 600 Kč