Celoživotní vzdělávání FPE ZČU

Rozšíření odborné kvalifikace

Vzdělávací programy akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle Zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů vedoucí k rozšíření odborné kvalifikace:

Rozšiřující studium dějepisu – Učitelství pro 2. stupeň ZŠ (pro absolventy studijního programu Učitelství pro ZŠ bez kvalifikace pro výuku dějepisu)
Garant: PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D.
Cena: 6 500 Kč za semestr
Rozsah: 4 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium dějepisu - Učitelství pro SŠ (pro absolventy Učitelství dějepisu pro 2. stupeň ZŠ)
Garant: doc. PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D.
Cena: 13 500 Kč za semestr
Rozsah: 3 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze

Krátkodobé kurzy

Moderní dějiny
Garant: PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D.
Cena: 1 500 Kč
Rozsah: 16 hodin
Přihlásit se (do 31. 12. 2017)
Didaktika moderních dějin
Garant: PaedDr. Helena Východská
Cena: 1 500 Kč
Rozsah: 16 hodin
Přihlásit se (do 31. 12. 2017)