Celoživotní vzdělávání FPE ZČU

Rozšíření odborné kvalifikace

Vzdělávací programy akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle Zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů vedoucí k rozšíření odborné kvalifikace:

Rozšiřující studium dějepisu - Učitelství pro 2. st. ZŠ
Garant: PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D.
Cena: 6 500 Kč za semestr
Rozsah: 4 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium dějepisu - Učitelství pro SŠ (pro absolventy Učitelství dějepisu pro 2. stupeň ZŠ)
Garant: doc. PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D.
Cena: 13 500 Kč za semestr
Rozsah: 3 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze

Krátkodobé kurzy

Dějiny a literatura po roce 1945. Moderní odborné a didaktické metody.
Garant: PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D. Rozsah (hodin): 96 Cena: 6 000 Kč