Celoživotní vzdělávání FPE ZČU

Nabízené kurzy v rámci projektu Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji (CZ.1.07/1.3.47/02.0010)

Astronomie 1 pro učitele zeměpisu (geografie) a fyziky
Garant: Bc. Ondřej Trnka
Cena: zdarma
Rozsah: 4 hodiny
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Astronomie 2 pro učitele zeměpisu (geografie) a fyziky
Garant: Mgr. Marek Česal
Cena: zdarma
Rozsah: 4 hodiny
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Astronomie 3 pro učitele zeměpisu (geografie) a fyziky
Garant: RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
Cena: zdarma
Rozsah: 4 hodiny
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Experimenty ve výuce fyziky I
Garant: PhDr. Pavel Kratochvíl
Cena: zdarma
Rozsah: 4 hodiny
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Experimenty ve výuce fyziky II
Garant: Mgr. Robert Kunesch
Cena: zdarma
Rozsah: 4 hodiny
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Moderní poznatky ve fyzice
Garant: Doc. Dr. Ing. Karel Rauner
Cena: zdarma
Rozsah: 4 hodiny
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Podrobnější informace o oboru a termínu konání:RNDr. Miroslav Randa, Ph.D, vedoucí oddělení fyziky KMT FPE

tel. 377 636 316

http://www.zcu.cz/kmt