Celoživotní vzdělávání FPE ZČU

Krátkodobé kurzy – Fyzika

sekretářka: Marcela Lukšíková, tel.: 377 636 501, mluksiko@kmt.zcu.cz, Klatovská 51, Plzeň

Astronomické vzdělávání a popularizace astronomie
Garant: PhDr. Ing. Ota Kéhar, Ph.D. Rozsah (hodin): 14 Cena: 1 000 Kč
Astronomie 1 pro učitele zeměpisu (geografie) a fyziky
Garant: RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. Rozsah (hodin): 4 Cena: 600 Kč
Astronomie 2 pro učitele zeměpisu (geografie) a fyziky
Garant: RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. Rozsah (hodin): 4 Cena: 600 Kč
Astronomie 3 pro učitele zeměpisu (geografie) a fyziky
Garant: RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. Rozsah (hodin): 4 Cena: 600 Kč
Experimenty ve výuce fyziky I
Garant: PhDr. Zdeňka Kielbusová Rozsah (hodin): 4 Cena: 984 Kč
Experimenty ve výuce fyziky II
Garant: RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D. Rozsah (hodin): 4 Cena: 984 Kč
Moderní poznatky ve fyzice
Garant: doc. Dr. Ing. Karel Rauner Rozsah (hodin): 4 Cena: 984 Kč
Moderní trendy v přípravě učitelů fyziky
Garant: RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. Rozsah (hodin): 30 Cena: 1 000 Kč

http://www.zcu.cz/kmt