Celoživotní vzdělávání FPE ZČU – Anglický jazyk

Rozšíření odborné kvalifikace

Vzdělávací programy akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle Zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů vedoucí k rozšíření odborné kvalifikace:

Rozšiřující studium anglického jazyka - Učitelství pro ZŠ
Garant: Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.
Cena: 8 200 Kč za semestr
Rozsah: 5 semestrů
Přihlásit se (do 31. 12. 2021)
Rozšiřující studium - obor Učitelství anglického jazyka pro SŠ (pro absolventy učitelství AJ pro 2. st. ZŠ)
Garant: Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.
Cena: 10 500 Kč za semestr
Rozsah: 3 semestry
Přihlásit se (do 31. 12. 2021)
Rozšiřující studium anglického jazyka - Učitelství pro SŠ
Garant: Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.
Cena: 8 200 Kč za semestr
Rozsah: 5 semestrů
Přihlásit se (do 31. 12. 2021)