Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji (CZ.1.07/1.3.47/02.0010)

Koordinátor projektu: Ing. Libor Valeš (PC FPE)

Charakteristika projektu

Cílem projektu je zlepšit profesní kompetence pracovníků škol v Plzeňském kraji. Aktivity projektu podpoří výuku technických, přírodovědných oborů a řemesel, zlepší kompetence učitelů pro udržitelný rozvoj a rozvinou řídící kompetence vedoucích pracovníků škol a školských zařízení.
V projektu bude realizováno 14 vzdělávacích kurzů DVPP a 2 exkurze pro učitele matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu, environmentální a  technické výchovy na základních a středních školách.
Předkládaný projekt dále poskytne 4 on-line kurzy pro řídící pracovníky škol zaměřené na oblast řízení a personální politiky.
Prostřednictvím aktivit projektu bude podpořeno min. 250 učitelů a řídících pracovníků škol. O klíčové aktivity projektu potvrdilo v době přípravy projektu zájem 5 škol z Plzeňského kraje podepsáním prohlášení o podpoře projektu.
Projekt bude realizován Fakultou pedagogickou Západočeské univerzity v Plzni, vzdělávací aktivity povedou zkušení lektoři DVPP.

Termín realizace projektu: 1. 3. 2013 – 28. 2. 2015

Osoby realizačního týmu


Ing. Libor Valeš - Koordinátor projektu

- Metodik projektu

Bc. Gabriela Hrubá - Finanční manažer

RNDr. Miroslav Randa, Ph.D. -  Oborový didaktik – fyzika

RNDr. Jitka Prokšová, Ph.D. -  Oborový didaktik – fyzika

Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D. -  Oborový didaktik – psychologie/školský management

PaedDr. Petr Mach, CSc. -  Oborový didaktik – matematika, technická výchova

PaedDr. Vladimír Sirotek, CSc. -  Oborový didaktik – chemie

 

Studijní materiály