Tiskové zprávy

Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách
Závěrečná konference projektu Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách (CZ.1.07/1.3.00/48.0033)…
29. 6. 2015 lvales
Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách
Ve čtvrtek 30. dubna se v rámci projektu Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách (CZ.1.07/1.3.00/48.0033), který realizuje FPE ZČU v Plzni s partnery Step by Step ČR, o.p.s. a Hlasovým centrem, o.p.s., koná 3. evaluační kolokvium…
24. 4. 2015 lvales
Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách
Dvacet zkušených učitelů ze čtrnácti mateřských škol Plzeňského a Karlovarského kraje mělo v průběhu půl roku příležitost seznámit se a prakticky si vyzkoušet, jak může fungovat učení založené na kolegiální podpoře…
12. 2. 2015 lvales
Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji
rámci realizace projektu Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji proběhnou v roce 2015 prezenční kurzy Chemie v laboratoři, Astronomie 1 pro učitele zeměpisu (geografie) a fyziky…
26. 1. 2015 lvales
Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách
Podstatnou část projektu tvoří kurzy DVPP zaměřené na kognitivní rozvoj dětí prostřednictvím přiměřených činností. Pětici doposud realizovaných kurzů absolvovalo cca 100 učitelek a učitelů mateřských škol…
14. 11. 2014 lvales
Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách
V listopadu proběhla další část vzdělávání pedagogů MŠ zaměřeného na rozvoj mentorských dovedností. Získané dovednosti jsou pro učitele velmi důležité zejména při poskytování podpory studentům FPE ZČU, kteří dochází do jejich MŠ na souvislé praxe…
14. 11. 2014 lvales
Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji
Realizace projektu Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji, který probíhá od března 2013 do února 2015, se nyní blíží do poslední fáze projektu. Učitelé a vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, pro něž je projekt určen, mají možnost zúčastnit se vzdělávacích programů zaměřených na podporu výuky chemie, fyziky, matematiky a technické výchovy a psychologie…
26. 9. 2014 ghruba
Obsah, metody a formy polytechnické výchovy v mateřských školách
Kurz interní mentoring je určen pedagogickým pracovníkům mateřských škol Plzeňského a Karlovarského kraje. Jedná se o ucelený, 46 – ti hodinový, akreditovaný kurz, který se jako jeden z mála orientuje na individuální typ podpory pedagogů MŠ…
22. 8. 2014 lvales
Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji – kurzy a informace
Realizace projektu Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji, který probíhá od března 2013 do února 2015, se nyní blíží ke konci druhé třetiny. Učitelé a vedoucí pracovníci škol a školských zařízení, pro něž je projekt určen, mají možnost zúčastnit se vzdělávacích programů zaměřených na podporu výuky chemie, fyziky, matematiky a technické výchovy…
30. 5. 2014 ghruba
Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji
Fakulta pedagogická ZČU nabízí v rámci projektu Další vzdělávání pro pracovníky škol v Plzeňském kraji kurzy zaměřené na zlepšení profesní kompetence pracovníků škol v Plzeňském kraji…
24. 2. 2014 ghruba