Rozvoj experimentální výuky environmentálních programů ZŠ a SŠ (CZ.1.07/1.1.12/04.0009)


RNDr. Mgr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D. -  Projektový manager

Charakteristika projektu

Projekt je zaměřen na vzdělávání žáků ZŠ a SŠ, tj. v oblasti podpory 1.1. Snaží se zpřístupňovat přírodovědné učivo experimentální a badatelskou cestou. Od jiných projektů zaměřených na vzdělávání žáků se však zásadně liší: Je veden v linii přes jejich učitele, kteří jsou nejdříve proškoleni a pak získané vědomosti a dovednosti zavádí do výuky na svých školách.

Webové stránky projektu:

http://www.enviroexperiment.cz/