Síť metodických, vzdělávacích a informačních center pro ICT koordinátory a podporu ICT (CZ.1.07/1.3.00/14.0051)


Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc. -  Koordinátor projektu

Charakteristika projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvalitativní a kvantitativní úrovně využívání ICT ve výuce a řízení na základních a středních školách prostřednictvím sítě metodických, vzdělávacích a informačních center na pracovištích partnerů projektu (Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Cheb a Plzeň). Budou také připraveny vzdělávací programy včetně studijních a metodických materiálů.
Přehled vybraných zkratek a pojmů použitých v projektu naleznete v příloze č. 15 Přehled vybraných zkratek a pojmů.

Webové stránky projektu:

http://www.ictkoordinatori.cz/cz/

Nabízené kurzy:

18 Úvod do distančního vzdělávání 1
Garant: doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.
Cena: 1 700 Kč
Rozsah: 25 hodin
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Číslicové prvky a systémy
Garant: doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.
Cena: 1 700 Kč
Rozsah: 25 hodin
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Instalace a administrace počítačů s operačními systémy Linux
Garant: doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.
Cena: 1 700 Kč
Rozsah: 25 hodin
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Instalace a administrace počítačů s operačními systémy MS Windows
Garant: doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.
Cena: 1 700 Kč
Rozsah: 25 hodin
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Internet
Garant: doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.
Cena: 1 700 Kč
Rozsah: 25 hodin
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Metodologie tvorby e learningových kurzů
Garant: doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.
Cena: 1 700 Kč
Rozsah: 25 hodin
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Multimedia pro práci s postiženými
Garant: doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.
Cena: 1 700 Kč
Rozsah: 25 hodin
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Multimedia pro vzdělávání
Garant: doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.
Cena: 1 700 Kč
Rozsah: 25 hodin
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Počítačem podporovaná výuka
Garant: doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.
Cena: 1 700 Kč
Rozsah: 25 hodin
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Počítačová prezentace
Garant: doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.
Cena: 1 700 Kč
Rozsah: 25 hodin
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Práce s interaktivní tabulí
Garant: doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.
Cena: 1 700 Kč
Rozsah: 25 hodin
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Studium k výkonu specializovaných činností - koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií
Garant: doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.
Cena: 4 500 Kč / semestr
Rozsah: 4 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Technické zpracování digitální fotografie pro učitele
Garant: doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.
Cena: 1 700 Kč
Rozsah: 25 hodin
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Technické zpracování digitálního videa pro učitele
Garant: doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.
Cena: 1 700 Kč
Rozsah: 25 hodin
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Úvod do distančního vzdělávání 2
Garant: doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.
Cena: 1 700 Kč
Rozsah: 25 hodin
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Úvod do jazyka HTML
Garant: doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.
Cena: 1 700 Kč
Rozsah: 25 hodin
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Úvod do jazyka XHTML
Garant: doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.
Cena: 1 700 Kč
Rozsah: 25 hodin
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Úvod do PHP
Garant: doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.
Cena: 1 700 Kč
Rozsah: 25 hodin
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Úvod do zpracování textových informací
Garant: doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.
Cena: 1 700 Kč
Rozsah: 25 hodin
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Zpracování dat
Garant: doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.
Cena: 1 700 Kč
Rozsah: 25 hodin
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Zpracování textových a grafických informací
Garant: doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.
Cena: 1 700 Kč
Rozsah: 25 hodin
Přihlásit se v tuto chvíli nelze