Učitelství pro 1. stupeň

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ pro nekvalifikované učitele
Garant: PhDr. Jana Vaňková
Cena: 9 600 Kč / semestr
Rozsah: 4 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze

 

 

 

Ukončený projekt:

Odstraňování nekvalifikovanosti učitelů 1. stupně ZŠ v Karlovarském kraji (CZ.1.07/1.3.11/03.0005)


PhDr. Jana Vaňková -  Odborný garant

Charakteristika projektu

Žadatel vytvoří studijní materiály a organizační strukturu kurzů, které budou v rámci CŽV ped. pracovníků nabídnuty nekvalifikovaným učitelům 1. stupně ZŠ v Karlovarském kraji.  Modulárně koncipované kurzy zaměřené na oborové, ale především pedagogicko-psychologické a sociálně-komunikativní kompetence učitele budou přínosem zejména pro nekvalifikované učitele. Do nabídky jsou zahrnuty kurzy zaměřené na výuku cizích jazyků žáků dané věkové kategorie. Jednotlivé kurzy budou obsahově totožné s předměty zařazenými do studijního plánu oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Kredity za jejich úspěšné absolvování mohou být účastníkovi CŽV po vstupu do graduálního vzdělávání uznány, a to až do výše 60 % kreditů požadovaných studijním plánem. Účastník tak po absolvování přijímacího řízení může pokračovat ve vyšších ročnících studia nezbytného pro získání kvalifikace. Usnadní se mu tak cesta k získání kvalifikace, zvýší se dostupnost, kvalita a atraktivita nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky.

Aktivity projektu ak. rok 2017/18:

Rozvrh na zimní semestr ak. rok 2017/18

Studijní plán

Studijní opory (courseware)

Ukázky testů

Matematika

Český jazyk

Aktivity projektu ak. rok 2016/17:

Rozvrh na ak. rok 2015/16