Kompetence učitelů a mistrů

Rozvíjení pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů praktického vyučování a odborného výcviku (CZ.1.07/1.3.08/02.0003)


PaedDr. Petr Mach, CSc. -  Odborný garant

Bc. Gabriela Hrubá - Studijní referentka

Charakteristika projektu

Obsahem projektu jsou činnosti, které přispějí ke zkvalitnění vyučování na SOŠ a SOU v Plzeňském kraji. Budou vytvořeny studijní materiály a organizační struktura kurzů, které budou v rámci celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků nabídnuty učitelům odborných předmětů a učitelům praktického vyučování a odborného výcviku tohoto typu škol. Modulárně koncipované kurzy zaměřené na pedagogicko-psychologické a sociálně-komunikativní kompetence učitele budou přínosem zejména pro nekvalifikované učitele. Povedou však i k rozšíření kompetencí kvalifikovaných učitelů v souladu s připravovaným materiálem Standard kvality profese učitele (http://www.msmt.cz/standarducitele).
V projektu bude vytvořen vyrovnávací kurz obsahující 6 výukových modulů a semestrální kurz s 15 nově akreditovanými moduly DVPP. Kurzů se zúčastní minimálně 100 fyzických učitelů.
Projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Plzeňského kraje (str. 14, 76).

Rozvíjení pedagogicko-psychologických kompetencí učitelů praktického vyučování a odborného výcviku
Garant: PaedDr. Petr Mach, CSc.
Cena: 5 500 Kč za semestr
Rozsah: 2 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze

Aktivity projektu:

Vyrovnávací kurz

Semestrální kurz – zimní semestr

Semestrální kurz – letní semestr

Udržitelnost projektu:
Kurzy jsou pravidelně evaluovány, výsledkem evaluace je aktualizace obsahu jednotlivých kurzů odpovídající měnícím se potřebám cílové skupiny. Aktualizovaná nabídka je každoročně posílána ředitelům středních odborných škol a středních odborných učilišť Plzeňského kraje.
Materiály připravené v rámci projektu (studijní materiály v tištěné i elektronické podobě) jsou k dispozici
účastníkům kurzů. V elektronické podobě jsou dostupné na webových stránkách projektu, tištěné materiály distribuuje na požádání středisko celoživotního vzdělávání při FPE ZČU.
Nadále funguje pod CŽV FPE ověřený systém konzultací a studijního poradenství. Notebooky zakoupené v rámci projektu slouží k aktualizaci studijních opor a jsou nadále používány ve výuce. Literatura zakoupená z prostředku projektu je nadále využívána cílovovou skupinou v kurzech celoživotního vzdělávání – přístupná v pedagogické knihovně.