Vnitřní předpisy a vyhlášky

Vnitřní předpisy a vyhlášky

Organizační pokyny k vypracování ZP
Zásady studijního a zkušebního řádu CŽV
Sazebník poplatků CŽV