Specializované činnosti

Vzdělávací programy akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle Zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů vedoucí k výkonu specializovaných činností dle Vyhlášky 317/2005 Sb. § 9 písm. a) až e)

Školní metodik prevence
Garant: PhDr. Markéta Zachová, Ph.D.
Cena: 4 500 Kč za semestr
Rozsah: 4 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze