Rozšíření odborné kvalifikace

Rozšíření odborné kvalifikace

Vzdělávací programy akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle Zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů vedoucí k rozšíření odborné kvalifikace:

DVPP - Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Garant: PhDr. Jana Vaňková
Cena: 7 000 Kč / semestr
Rozsah: 4 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium - obor Učitelství anglického jazyka pro SŠ (pro absolventy učitelství AJ pro 2. st. ZŠ)
Garant: Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.
Cena: 7 500 Kč za semestr
Rozsah: 3 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium - obor Učitelství biologie pro SŠ
Garant: Doc. RNDr. Michal Mergl, CSc.
Cena: 6 500 Kč za semestr
Rozsah: 2 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium - obor Učitelství psychologie pro SŠ dle § 6 odst. 1 písm. b) Vyhlášky 317/2005Sb. (pro absolventy učitelství pro SŠ)
Garant: PhDr. et PaedDr. Věra Kosíková, Ph.D.
Cena: 7 000 Kč za semestr
Rozsah: 4 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium anglického jazyka - učitelství pro SŠ (pro absolventy učitelství VVP a 3. st. bez kvalifikace pro výuku AJ)
Garant: Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.
Cena: 8 200 Kč za semestr
Rozsah: 5 semestrů
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium anglického jazyka - učitelství pro ZŠ (pro absolventy učitelství pro 2. st. ZŠ bez kvalifikace pro výuku AJ)
Garant: Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.
Cena: 8 200 Kč za semestr
Rozsah: 5 semestrů
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium českého jazyka - Učitelství pro SŠ (pro absolventy Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ)
Garant: Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc.
Cena: 6 500 Kč za semestr
Rozsah: 3 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium českého jazyka - Učitelství pro SŠ (pro absolventy učitelství pro SŠ bez kvalifikace pro výuku ČJ)
Garant: Mgr. Martina Spěváčková, Ph.D.
Cena: 6 500 Kč za semestr
Rozsah: 5 semestrů
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium českého jazyka - Učitelství pro ZŠ (pro absolventy učitelství pro ZŠ bez kvalifikace pro výuku ČJ)
Garant: Mgr. Martina Spěváčková, Ph.D.
Cena: 6 500 Kč za semestr
Rozsah: 5 semestrů
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium dějepisu - Učitelství pro 2. st. ZŠ (pro absolventy programu Učitelství pro ZŠ bez kvalifikace pro výuku Dě)
Garant: PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D.
Cena: 6 500 Kč za semestr
Rozsah: 4 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium dějepisu - Učitelství pro SŠ (pro absolventy Učitelství dějepisu pro 2. stupeň ZŠ)
Garant: doc. PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D.
Cena: 13 500 Kč za semestr
Rozsah: 3 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium francouzského jazyka - Učitelství pro ZŠ (pro absolventy Učitelství pro ZŠ bez kvalifikace pro výuku FJ)
Garant: Mgr. Sylva Nováková, Ph.D.
Cena: 6 000 Kč za semestr
Rozsah: 6 semestrů
Přihlásit se (do 1. 1. 2020)
Rozšiřující studium německého jazyka - učitelství pro 2. st. ZŠ (pro absolventy učitelství)
Garant: Mgr. Eva Salcmanová
Cena: 6 500 Kč za semestr
Rozsah: 4 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium německého jazyka - učitelství pro SŠ (pro absolventy učitelství NJ pro 2. st. ZŠ)
Garant: Mgr. Eva Salcmanová
Cena: 8 500 za semestr
Rozsah: 2 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium ruského jazyka - Učitelství pro SŠ (pro absolventy Učitelství ruského jazyka pro ZŠ)
Garant: doc. Gigla Dzhyndzholiia, CSc.
Cena: 6 000 za semestr
Rozsah: 2 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium ruského jazyka - učitelství pro ZŠ (pro absolventy učitelství pro 2. st. ZŠ bez kvalifikace pro výuku RJ)
Garant: PhDr. Jana Sováková, CSc.
Cena: 6 500 Kč za semestr
Rozsah: 6 semestrů
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium tělesné výchovy - učitelství pro 2. st. ZŠ dle § 6 odst. 1 písm. b) Vyhlášky 317/2005 Sb. (pro absolventy učitelství)
Garant: Mgr. Petra Kalistová
Cena: 7 600 Kč za semestr
Rozsah: 4 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium tělesné výchovy - učitelství pro SŠ (pro absolventy studijního programu Učitelství pro SŠ bez kvalifikace pro výuku TV)
Garant: Mgr. Petra Kalistová
Cena: 7 600 Kč za semestr
Rozsah: 5 semestrů
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium tělesné výchovy a sportu - učitelství pro SŠ dle § 6 odst. 1 písm. a) Vyhlášky 317/2005 Sb. (pro absolventy učitelství TV a sportu pro 2. stupeň ZŠ)
Garant: Mgr. Petra Kalistová
Cena: 7 600 Kč za semestr
Rozsah: 2 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium výpočetní techniky a informatiky pro druhý stupeň ZŠ
Garant: Ing. Petr Michalík, Ph.D.
Cena: 5 500 Kč za semestr
Rozsah: 6 semestrů
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium výpočetní techniky a informatiky pro SŠ
Garant: Ing. Petr Michalík, Ph.D.
Cena: 5 500 Kč za semestr
Rozsah: 6 semestrů
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium výpočetní techniky a informatiky pro SŠ (pro absolventy Výpočetní techniky a informatiky pro 2.st. ZŠ)
Garant: Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.
Cena: 5 500 Kč za semestr
Rozsah: 3 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Učitelství pro mateřské školy
Garant: Mgr. Michal Dubec
Cena: 6 500 Kč / semestr
Rozsah: 265 hodin
Přihlásit se v tuto chvíli nelze