Rozšíření odborné kvalifikace

Rozšíření odborné kvalifikace

Vzdělávací programy akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle Zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů vedoucí k rozšíření odborné kvalifikace:

DVPP - Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
Garant: PhDr. Jana Vaňková
Cena: 7 000 Kč / semestr
Rozsah: 4 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium - obor Učitelství anglického jazyka pro SŠ (pro absolventy učitelství AJ pro 2. st. ZŠ)
Garant: Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.
Cena: 10 500 Kč za semestr
Rozsah: 3 semestry
Přihlásit se (do 31. 12. 2021)
Rozšiřující studium - obor Učitelství psychologie pro SŠ (pro absolventy učitelství pro SŠ)
Garant: PhDr. et PaedDr. Věra Kosíková, Ph.D.
Cena: 7 000 Kč za semestr
Rozsah: 4 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium anglického jazyka - Učitelství pro SŠ
Garant: Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.
Cena: 8 200 Kč za semestr
Rozsah: 5 semestrů
Přihlásit se (do 31. 12. 2021)
Rozšiřující studium anglického jazyka - Učitelství pro ZŠ
Garant: Mgr. Gabriela Klečková, Ph.D.
Cena: 8 200 Kč za semestr
Rozsah: 5 semestrů
Přihlásit se (do 31. 12. 2021)
Rozšiřující studium biologie - Učitelství pro SŠ
Garant: prof. RNDr. Michal Mergl. CSc.
Cena: 7 000 Kč / semestr
Rozsah: 5 semestrů
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium biologie - Učitelství pro SŠ (pro absolventy učitelství Bi pro 2. st. ZŠ)
Garant: prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.
Cena: 7 000 Kč za semestr
Rozsah: 3 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium biologie - Učitelství pro ZŠ
Garant: prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.
Cena: 7 000 Kč / semestr
Rozsah: 5 semestrů
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium českého jazyka - Učitelství pro SŠ
Garant: Mgr. Martina Spěváčková, Ph.D.
Cena: 6 500 Kč za semestr
Rozsah: 5 semestrů
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium českého jazyka - Učitelství pro SŠ (pro absolventy Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ)
Garant: doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.
Cena: 6 500 Kč za semestr
Rozsah: 3 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium českého jazyka - Učitelství pro ZŠ
Garant: Mgr. Martina Spěváčková, Ph.D.
Cena: 6 500 Kč za semestr
Rozsah: 5 semestrů
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium chemie - Učitelství pro SŠ (pro absolventy Učitelství chemie pro 2. stupeň ZŠ)
Garant: Doc. Mgr. Václav Richtr, CSc.
Cena: 8 000 Kč / semestr
Rozsah: 3 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium dějepisu - Učitelství pro 2. st. ZŠ
Garant: PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D.
Cena: 6 500 Kč za semestr
Rozsah: 4 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium dějepisu - Učitelství pro SŠ (pro absolventy Učitelství dějepisu pro 2. stupeň ZŠ)
Garant: doc. PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D.
Cena: 13 500 Kč za semestr
Rozsah: 3 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium francouzského jazyka - Učitelství pro ZŠ
Garant: Mgr. Sylva Nováková, Ph.D.
Cena: 6 000 Kč za semestr
Rozsah: 6 semestrů
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium fyziky - Učitelství pro SŠ (pro absolventy Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ)
Garant: RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
Cena: 9 000 Kč / semestr
Rozsah: 3 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium fyziky - Učitelství pro ZŠ
Garant: RNDr. Miroslav Randa, Ph.D.
Cena: 7 000 Kč / semestr
Rozsah: 5 semestrů
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium geografie – Učitelství pro SŠ (pro absolventy Učitelství geografie pro základní školy)
Garant: RNDr. Václav Stacke, Ph.D.
Cena: 10 500 Kč/semestr
Termín: září/říjen 2021
Rozsah: 2 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium německého jazyka - Učitelství pro 2. st. ZŠ
Garant: Dr. phil. Michaela Voltrová
Cena: 7 500 Kč za semestr
Rozsah: 4 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium německého jazyka - Učitelství pro SŠ
Garant: doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D.
Cena: 7 500 Kč / semestr
Rozsah: 5 semestrů
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium německého jazyka - Učitelství pro SŠ (pro absolventy učitelství NJ pro 2. st. ZŠ)
Garant: doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D.
Cena: 8 500 za semestr
Rozsah: 2 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium ruského jazyka - Učitelství pro SŠ
Garant: doc. Gigla Dzhyndzholiia, CSc.
Cena: 6 000 Kč / semestr
Rozsah: 6 semestrů
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium ruského jazyka - Učitelství pro SŠ (pro absolventy Učitelství ruského jazyka pro ZŠ)
Garant: doc. Gigla Dzhyndzholiia, CSc.
Cena: 6 000 za semestr
Rozsah: 2 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium ruského jazyka - Učitelství pro ZŠ
Garant: PhDr. Jana Sováková, CSc.
Cena: 6 500 Kč za semestr
Rozsah: 6 semestrů
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium tělesné výchovy - Učitelství pro 2. st. ZŠ
Garant: Mgr. Petra Kalistová
Cena: 7 600 Kč za semestr
Rozsah: 4 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium tělesné výchovy - Učitelství pro SŠ
Garant: Mgr. Petra Kalistová
Cena: 7 600 Kč za semestr
Rozsah: 5 semestrů
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium tělesné výchovy a sportu - Učitelství pro SŠ (pro absolventy Učitelství TV a sportu pro 2. stupeň ZŠ)
Garant: Mgr. Petra Kalistová
Cena: 7 600 Kč za semestr
Rozsah: 2 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium výpočetní techniky a informatiky pro druhý stupeň ZŠ
Garant: Ing. Petr Michalík, Ph.D.
Cena: 5 500 Kč za semestr
Rozsah: 6 semestrů
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium výpočetní techniky a informatiky pro SŠ
Garant: Ing. Petr Michalík, Ph.D.
Cena: 5 500 Kč za semestr
Rozsah: 6 semestrů
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Rozšiřující studium výpočetní techniky a informatiky pro SŠ (pro absolventy Výpočetní techniky a informatiky pro 2.st. ZŠ)
Garant: Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.
Cena: 5 500 Kč za semestr
Rozsah: 3 semestry
Přihlásit se v tuto chvíli nelze
Učitelství pro mateřské školy
Garant: Mgr. Michal Dubec
Cena: 6 500 Kč / semestr
Rozsah: 265 hodin
Přihlásit se v tuto chvíli nelze