Celoživotní vzdělávání FPE ZČU

Chcete se přihlásit do studia a získat potřebnou (nejen) učitelskou kvalifikaci? Postupujte prosím takto:

      1. V tabulce níže klikněte na předmět, který vás zajímá.
      2. Klikněte na název kurzu, rozbalí se detailní popis kurzu.
      3. Pod popisem kurzu klikněte na „přihlásit se do kurzu“ a vyplňte přihlášku.

Děkujeme!

Personální složení:
Bc. Gabriela Hrubá - studijní referentka

Jana Bozděchová - studijní referentka

Úřední hodiny
Po 8:00 – 11:00, 12:00 – 15:00
St 9:30 – 11:00, 12:00 – 14:00
Další dny dle domluvy

Adresa CŽV:
Veleslavínova 42, 301 00 Plzeň (kanceláře č. VC 327 a VC 328).
Brožura 2018/19

Nabízíme i tzv. „nulté“ ročníky bakalářského nebo magisterského studia.


NABÍDKA KURZŮ A STUDIA

Vzdělávací programy akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle Zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů:

Získání kvalifikace
Rozšíření odborné kvalifikace
Specializované činnosti
Krátkodobé programy

Anglický jazyk Biologie Český jazyk
Fyzika Historie Hudební výchova
Chemie Informatika Matematika
Německý jazyk Pedagogika Psychologie
Ruský jazyk Technická výchova Tělesná výchova
Výtvarná výchova Další obory

 


ESF projekty

Kompetence učitelů a mistrů

ICT koordinátoři

Dějiny a literatura po roce 1945

Učitelství pro 1. stupeň KV

Využívání informačních technologií v environmentálním vzdělávání