Nové technologie

Nové technologie v praxi učitelů základních a středních škol (CZ.1.07/1.3.47/02.0008)

Koordinátor projektu doc. Ing. Václav Vrbík, CSc. (KVD)

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšení profesních kompetencí učitelů základních a středních škol v Plzeňském kraji se zaměřením na rozvoj ICT dovedností učitelů a podporu využívání ICT ve výuce. Předkládaný projekt poskytne školám vzdělávací kurzy pro učitele zaměřené na ovládání počítačů, interaktivních tabulí a mobilních zařízení, práci s textovými editory a tabulkovými kalkulátory, instalaci a administraci počítačů, metodologii e-learningu, využití ICT ve výuce různých předmětů apod. V projektu bude realizováno 18 vzdělávacích programů, jejichž obsah bude vycházet z nejaktuálnějších trendů a individuálních potřeb participujících škol. O klíčové aktivity projektu potvrdilo v době přípravy projektu zájem 5 mimoplzeňských škol, podpořeno bude min. 150 učitelů Plzeňského kraje.
Projekt bude realizován odbornými lektory Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni, kteří se dlouhodobě zabývají školením učitelů základních a středních škol.

Datum zahájení realizace projektu: 1.3.2013
Datum ukončení realizace projektu: 28.02.2015
Celková výše dotace: 3 735 502,54Kč (z toho 15% ze státního rozpočtu ČR a 85% z Evropského sociálního fondu)

Prezentace projektu
Klíčové aktivity
Monitorovací indikátory
Kurzy nabízené v rámci projektu

Osoby realizačního týmu


Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc. - Koordinátor projektu  

Mgr. Tomáš Přibáň, Ph.D. -  Finanční manažer projektu 

PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D. - Metodik DVPP 

Mgr. Jan Krotký -  Regionální koordinátor 

Martin Kříž - IT specialista 

Ing. Petr Michalík, Ph.D. - Věcný manažer 

Mgr. Tomáš Jakeš - Specialista na multimedia 

Mgr. Zbyněk Filipi - Administrátor LMS

Autoři studijních materiálů – PaedDr. Jana Vejvodová, CSc., PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D., RNDr. Václav Kohout, Mgr. Jan Krotký, Ing. Petr Michalík, Ph.D., Dr. Ing. Jiří Toman, Mgr. Tomáš Jakeš, Mgr. Zbyněk Filipi, Mgr. Denis Mainz, Mgr. Tomáš Přibáň, Ph.D., Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.

Lektoři on-line kurzů – PaedDr. Jana Vejvodová, CSc., PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D., RNDr. Václav Kohout, Mgr. Jan Krotký, PaedDr. Petr Mach, CSc., Ing. Petr Michalík, Ph.D., Dr. Ing. Jiří Toman, Mgr. Tomáš Jakeš, Mgr. Zbyněk Filipi, Mgr. Denis Mainz, Mgr. Tomáš Přibáň, Ph.D., Mgr. Petr Simbartl, Mgr. Jan Hodinář, Mgr. Lukáš Štich, Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc., Mgr. Pavel Benajtr