Projektové centrum

Projektové centrum FPE ZČU

Vítáme Vás na stánkách Projektového centra FPE Západočeské univerzity v Plzni. Náplní tohoto centra je vyhledávání nových projektů (MŠMT, MV, MPSV, MMR, kraje), GAČR, GAAV, dále vyhledávání vhodných výběrových řízení, možného zapojení do projektů evropské územní spolupráce a administrativní vedení schválených projektů.

Projektové centrum rovněž nabízí pomoc zaměstnancům ZČU při psaní nových projektů a poradenství při samotné realizaci projektu.


Aktuální informace

13.06.2019 Technologická agentura ČR vyhlásila 1. veřejnou soutěž programu PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT, Podprogram 1 a 2 s možným plánovaným počátkem řešení projektů nejdříve od 1. 1. 2020.

06.06.2019 SAVE THE DATE – První pozvánka na seminář a workshop „Dopad („Impact“) a diseminace v projektech Horizont 2020“  (pozvánka, předběžný program, informační leták)

27.03.2019 Výzva č. 02_19_076 Inovace v pedagogice (ukončení výzvy 30. 8. 2019 do 14:00 hod.)

11.03.2019 Výzva č. 02_19_068 Pregraduální vzdělávání II

05.09.2018 – Přehled připravovaných výzev (pozdim 2018 – jaro 2019)

24.01.2017 – Vyhlášena interní výzva Plzeň-univerzitní město 2017.

02.01.2017 – Fakulta pedagogická zahájila řešení nového projektu Didaktika – Člověk a příroda A

03.09.2016 – Fakulta pedagogická zahájila řešení nového projektu Cesty k inkluzi

02.09.2016 – Aktuální výzvy programovacího období 2014-2020 (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, OP Zaměstnanost), webové stránky výzev OP VVV

01.09.2016 – MŠMT vyhlásilo novou výzvu Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) – výzva pro pedagogické fakulty, cílová skupina: Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami nebo děti a žáci ohrožení syndromem týraného zneužívaného a zanedbávaného dítěte

22.02.2016 – Ideal-ist vyhlašuje výzvu na podání projektu na téma Technologies for Learning and Skills. Konec příjmu žádostí je 12. 4. 2016. V případě zájmu o podání projektu kontaktujte paní Kotěšovcovou (tel. 1036).

06.2.02016 – MŠMT vyhlásilo další výzvy – ESF výzva pro vysoké školy, ERDF výzva pro vysoké školy, Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace, Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů a Excelentní výzkum

20.01.2016 – MŠMT vyhlásilo tři nové výzvy do OP VVV – „Didaktiky“, „Gramotnosti“ a „Budování kapacit“.
20.01.2016 – harmonogram výzev OP VVV – 2015, 2016
20.01.2016 – prezentace doc. Coufalové se semináře OP VVV – 12. 1. 2016

11.01.2016 – informace o možnostech zapojení se do připravovaných projektů OP VVV na ZČU
05.01.2016 – MŠMT zveřejnilo avíza výzev
05.01.2016 – Aktuální výzvy programovacího období 2014-2020 (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, OP Zaměstnanost), webové stránky výzev OP VVV
15.10.2015 – Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě – nástroj pro vyhledávání partnerů
14.10.2015 – Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 -2020

 


Katedra tělesné a sportovní výchovy nově realizuje dva evropské projekty:

Přeshraniční komparativní výzkum úrovně motorických schopností dětí mladšího školního věku – pilotní studie
KIDS IN MOTION – sport promotion programme


 Aktuální nabídka kurzů:

Aktuální nabídka kurzu ICT koordinátor a doplňujících volitelných krátkodobých kurzů
Garant: Ing. Libor Valeš
Aktuální nabídka kurzu Kompetece učitelů a mistrů
Garant: Ing. Libor Valeš
Aktuální nabídka kurzů Dějiny a literatura
Garant: PhDr. Miroslav Breitfelder
Aktuální nabídka kurzů projektu DVPP
Garant: Ing. Libor Valeš
Aktuální nabídka kurzů CŽV - Získávání kvalifikace
Garant: PhDr. Jana Vaňková
Aktuální nabídka kurzů CŽV - Rozšíření odborné kvalifikace
Garant: PhDr. Jana Vaňková