Projektové centrum

Projektové centrum FPE ZČU

Vítáme Vás na stánkách Projektového centra FPE Západočeské univerzity v Plzni. Náplní tohoto centra je vyhledávání nových projektů (MŠMT, MV, MPSV, MMR, kraje), GAČR, GAAV, dále vyhledávání vhodných výběrových řízení, možného zapojení do projektů evropské územní spolupráce a administrativní vedení schválených projektů.

Projektové centrum rovněž nabízí pomoc zaměstnancům ZČU při psaní nových projektů a poradenství při samotné realizaci projektu.


Aktuální informace

5. 9. 2018 – Přehled připravovaných výzev (pozdim 2018 – jaro 2019)

24.1.2017 – Vyhlášena interní výzva Plzeň-univerzitní město 2017.

2. 1. 2017 – Fakulta pedagogická zahájila řešení nového projektu Didaktika – Člověk a příroda A

3. 9. 2016 – Fakulta pedagogická zahájila řešení nového projektu Cesty k inkluzi

2. 9. 2016 – Aktuální výzvy programovacího období 2014-2020 (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, OP Zaměstnanost), webové stránky výzev OP VVV

1.9.2016 – MŠMT vyhlásilo novou výzvu Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV) – výzva pro pedagogické fakulty, cílová skupina: Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami nebo děti a žáci ohrožení syndromem týraného zneužívaného a zanedbávaného dítěte

22. 2. 2016 – Ideal-ist vyhlašuje výzvu na podání projektu na téma Technologies for Learning and Skills. Konec příjmu žádostí je 12. 4. 2016. V případě zájmu o podání projektu kontaktujte paní Kotěšovcovou (tel. 1036).

6. 2. 2016 – MŠMT vyhlásilo další výzvy – ESF výzva pro vysoké školy, ERDF výzva pro vysoké školy, Výzkumné infrastruktury pro vzdělávací účely – budování či modernizace, Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů a Excelentní výzkum

20. 1. 2016 – MŠMT vyhlásilo tři nové výzvy do OP VVV – „Didaktiky“, „Gramotnosti“ a „Budování kapacit“.
20. 1. 2016 – harmonogram výzev OP VVV – 2015, 2016
20. 1. 2016 – prezentace doc. Coufalové se semináře OP VVV – 12. 1. 2016

11. 1. 2016 – informace o možnostech zapojení se do připravovaných projektů OP VVV na ZČU
5. 1. 2016 – MŠMT zveřejnilo avíza výzev
5. 1. 2016 – Aktuální výzvy programovacího období 2014-2020 (OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, OP Zaměstnanost), webové stránky výzev OP VVV
15. 10. 2015 – Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě – nástroj pro vyhledávání partnerů
14. 10. 2015 – Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 -2020

 


Katedra tělesné a sportovní výchovy nově realizuje dva evropské projekty:

Přeshraniční komparativní výzkum úrovně motorických schopností dětí mladšího školního věku – pilotní studie
KIDS IN MOTION – sport promotion programme


 Aktuální nabídka kurzů:

Aktuální nabídka kurzu ICT koordinátor a doplňujících volitelných krátkodobých kurzů
Garant: Ing. Libor Valeš
Aktuální nabídka kurzu Kompetece učitelů a mistrů
Garant: Ing. Libor Valeš
Aktuální nabídka kurzů Dějiny a literatura
Garant: PhDr. Miroslav Breitfelder
Aktuální nabídka kurzů projektu DVPP
Garant: Ing. Libor Valeš
Aktuální nabídka kurzů CŽV - Získávání kvalifikace
Garant: PhDr. Jana Vaňková
Aktuální nabídka kurzů CŽV - Rozšíření odborné kvalifikace
Garant: PhDr. Jana Vaňková