Dějiny a literatura

Dějiny a literatura po roce 1945 – moderní odborné a didaktické trendy (CZ.1.07/1.3.08/03.0013)


PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D. -  Odborný garant

Bc. Gabriela Hrubá - Studijní referentka

Charakteristika projektu

Projekt je zaměřen na postgraduální vzdělávání pedagogických pracovníků. Orientuje se na problematické oblasti skupiny vyučovacích předmětů RVP Člověk a společnost, tj. nejnovějších dějin a moderní literatury.

Poválečné dějiny Československa není sice možné nově zpracovat a přednést v osmi kursech, což se pochopitelně týká i dějin poválečné literatury, a to nejen z hlediska obsahového, ale i didaktického. Každý z osmi nabízených kursů je proto sestaven z historických, respektive literárně hisotrických a didaktických témat. Ta zpravidla jsou obsahově či časově provázána. Přirozeně tomu tak není vždy, nicméně se domníváme, že se jedná o témata obsahově i didkatiticky zajímává, ba přitažlivá a že bypro naše kolegy mohla být určitým přínosem.

Účastníky kursu chceme upozornit na nejnovější poznatky a trendy v pojetí modernách dějiny a literatury, představit moderní a akvizační edukační metodiku a spolu s odborným a metodickými materiály zprostředkovat náměty na použitlené ve výuce. Přeedevším však doufáme, že společně strávíme příjemný a plodný čas nad historií, literaturou a metodami, kterak jim vyučovat. I když se třeba jedná o méně poplulární období, nemusí jít vždy o dějezpyt, ale dějepravu…

Didaktika literatury
Garant: Mgr. Vladimíra Brčáková
Cena: 1 500 Kč
Rozsah: 16 hodin
Přihlásit se (do 31. 12. 2021)
Didaktika moderních dějin
Garant: PaedDr. Helena Východská
Cena: 1 500 Kč
Rozsah: 16 hodin
Přihlásit se (do 31. 12. 2021)
Literatura
Garant: PaedDr. Jiří Staněk, CSc.
Cena: 1 500 Kč
Rozsah: 16 hodin
Přihlásit se (do 31. 12. 2021)
Moderní dějiny
Garant: PhDr. Miroslav Breitfelder, Ph.D.
Cena: 1 500 Kč
Rozsah: 16 hodin
Přihlásit se (do 31. 12. 2021)

Aktivity projektu:

Projektové a aktivizační metody v tématickém celku moderní dějiny a literatura po roce 1945 – studijní opory

Další vzdělávání učitelů v oborech dějin a literatury po roce 1945 – studijní opory

Doporučená prověřená literatura

Facebook

Udržitelnost projektu:

Po skončení projektu bude nabídka modulů a aktivit převedena pod CŽV FPE, které bude poskytovat nabídku kursu v aktualizované podobě dle požadavků cílové skupiny. Nabídka bude realizována v rámci CŽV při FPE ZČU, tedy z finančních prostředků zaměstnavatele či účastníka kursu. Materiály připravené v rámci projektu (v tištěné i elektronické podobě) budou účastníkům dalších kursů CŽV k dispozici v plném rozsahu na webových stránkách vytvořených v jeho rámci. Každý modul i aktivita budou jednotlivě a pravidelně evaluovány. Evaluace poslouží k aktualizaci nabídky a měnícím se potřebám cílové skupiny.