Praktická výuka přírodovědných předmětů na ZŠ a SŠ (CZ.1.07/1.1.30/02.0024)

Projektový manažer Mgr. Jitka Štrofová, Ph.D. (KCH)

Projekt byl ukončen k 28. 2. 2015.

Charakteristika projektu

Nedílnou součástí studia přírodních věd je experimentální činnost a pozorování probíhajících procesů. Tento projekt podporuje praktické formy výuky přírodních věd – biologie, fyziky a chemie. Při realizaci projektu bude využito potenciálu ZČU v oblasti personální i materiálního zabezpečení. Žákům ZŠ a SŠ v Plzeňském kraji budou nabídnuty přednášky z jednotlivých oborů, oborové workshopy a exkurze. V projektu uvedené aktivity tvoří předpoklad pro další rozvoj a posílení interdisciplinárního pojetí výuky přírodovědných předmětů formou multioborových workshopů a multioborových exkurzí, které budou další součástí projektu. Většina aktivit bude orientována na co nejširší skupinu žáků v Plzeňském kraji, aktivity budou dostupné i žákům ze škol v menších obcích mimo hlavní střediska regionu. Cílem projektu je prostřednictvím navržených aktivit dovést žáky ke komplexnímu chápání podstaty dějů probíhajících v přírodě a zvýšit jejich motivaci ke studiu přírodních věd.