Projektové centrum

Informace o projektovém centru FPE ZČU

Náplň projektového centra:

  • poradenská činnost při tvorbě projektu (věcná i finanční)
  • vyhledávání nových možností podávání projektů (MŠMT, MV, MPSV, MMR, kraje)
  • vyhledávání vhodných partnerů pro realizace projektů
  • vyhledávání možného zapojení do projektů evropské územní spolupráce
  • vyhledávání vhodných výběrových řízení, poradenská činnost při tvorbě nabídky
  • GAČR, GAAV – konzultace týkající se finanční části, případně odborné poradenství , zajištění překladu do anglického jazyka (od roku 2014)
  • možnost zajištění finančního řízení projektů – nutné předem naplánovat finanční prostředky z projektu

Kontaktní osoba projektového centra:

Ing. Libor Valeš - Ředitel projektového centra


Přehled činnosti Projektového centra FPE ZČU