Celoživotní vzdělávání FPE ZČU – geografie

Rozšíření odborné kvalifikace

Vzdělávací programy akreditované v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle Zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů vedoucí k rozšíření odborné kvalifikace:

Rozšiřující studium geografie – Učitelství pro SŠ (pro absolventy Učitelství geografie pro základní školy)
Garant: RNDr. Václav Stacke, Ph.D.
Cena: 10 500 Kč/semestr
Rozsah: 2 semestry
Termín: září/říjen 2021
Přihlásit se v tuto chvíli nelze