Studium Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Poskytovatel: MěCheb – Město Cheb

Doba realizace: 01.01.2020-31.12.2020

Cíle projektu:
Z finanční podpory města Cheb bylo zakoupeno vybavení pro zabezpečení výuky hudební, výtvarné, dramatické a tělesné výchovy. Pořízen byl také interaktivní displej, který využijí ve výuce všechna pracoviště, která zabezpečují výuku ve studijním programu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Dále studijní literatura do studovny v Chebu.

Řešitel: Dr. phil. Michaela Voltrová

CŽV - Učitelství pro 1. st. ZŠ CŽV - Učitelství pro 1. st. ZŠ
CŽV - Učitelství pro 1. st. ZŠ CŽV - Učitelství pro 1. st. ZŠ