Postgraduální vzdělávání učitelů – kompetence k tvorbě vzdělávacích programů a výukových materiálů pro témata multikulturalita, holocaust a integrace menšin

Anotace projektu:

Vytvořit komplexní edukační program pro učitele zahrnující multikulturní výchovu a dále témata holocaust a specifické problémy menšin. Program bude specifický využitím a aplikací výstupů metod oral history, egohistorie a moderními didaktickými formami prezentace na speciálním webovém portálu. Výstupy budou představovat soubor elektronických materiálů (např. on-line kurz, didakticky zpracované životní příběhy prezentované na elektronických médiích, kompendium kulturně historického vývoje jednotlivých národností s didaktickou podporou pro využití pedagogy ZŠ a SŠ.) Druhým významným výstupem stálá on-line poradna pro učitele k této výchovně vzdělávací problematice.

Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Trvání: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Řešitel:

  • Doc. PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D.