Celoživotní vzdělávání na Fakultě pedagogické ZČU
☰ menu
Fakulta pedagogická > Celoživotní vzdělávání > Katalog > Čeština jako cizí jazyk

Čeština jako cizí jazyk

Pro koho je kurz určen     Organizace kurzu    

Garant: Doc. PhDr. Milan Hrdlička, CSc.

Cena: 3 500 Kč

Rozsah: 1 semestr

Anotace kurzu

Cílem programu je přiblížení aktuální problematiky popisu a prezentace naší mateřštiny jinojazyčným mluvčím, informování zájemců o nejnovějších poznatcích oboru čeština jako cizí jazyk a čeština pro cizince, prezentace vybraných lingvodidaktických postupů (prezentace gramatických kategorií a jevů, rozvoj řečových dovedností), výměna zkušeností.
Získané kompetence využijí učitelé základních a středních škol při práci s dětmi cizinců, orientace na schopnost naplňovat individuální potřeby těchto žáků, rozvíjení jejich studijních schopností a předpokladů, pomoc při odstraňování jazykových (ale nejen jazykových) bariér a pomoc při integraci žáků s odlišným mateřským jazykem.

Pro koho je kurz určen?

Maximum 30 účastníků v ročníku.
Cílová skupina: pedagogičtí pracovníci - učitelé 1. st. ZŠ, učitelé českého jazyka a cizích jazyků na 2. st. ZŠ a na SŠ, asistenti pedagogů.

Organizace kurzu

Vzdělávací akce k prohlubování odborné kvalifikace.
Průběžné vzdělávání:
Kombinace kontaktních hodin (přednášky, semináře, cvičení) a samostudia opřeného o systém studijních opor.
Výuka proběhne ve formě 4 pátečních šestihodinových odpoledních bloků, začátek je vždy ve 13.30 hodin, katedra českého jazyka, budova Veleslavínova 42.

Fakulta pedagogická

Forma studia
Prezenční
Jazyk výuky
Čeština
Rozsah studia
1 semestr
Cena
3 500 Kč
Termín
podzim 2024
Studijní program
Čeština jako cizí jazyk
 

Studijní plán

Podat e-přihlášku (do 1.10.2024)

Máte dotaz ke studiu? Ozvěte se.

logo

Bc. Gabriela Hrubá
ghruba@fpe.zcu.cz
+420 377 636 021

© FPE ZČU 1948-2024 - tento web nevyužívá soubory cookies